O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Otázky ke zkoumání


Témata podle kategorií:

Kategorie-biblické výroky

Kategorie - pojmy

Kategorie - pojmy z Poselství

Kategorie - praktické situace

Kategorie - společenská témata

Kategorie - Přednášky


Přehled všech témat podle data:

S touto aktivitou jsme společně začali  28. 2. 2012....Z počtu návštěv /v závorce u každého názvu/ je vidět, že to nebyla činnost marná.

Tímto děkuji všem, kdo přispěli k tomuto vzájemnému duchovnímu obohacení.

Jmenovitě bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování panu Ondreji Janíčkovi, paní Janě Zapletalové a panu Janu Bradovi za jejich velkou pomoc při vytváření tohoto webu.


Otázky označené PAS jsou chráněny heslem. Pro vstup je nutná registrace a znalost tématiky.