O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Literatura


LI T E R A T U R A  a  texty

Také jsem napsal tři knihy inspirované myšlenkami z Poselství

1/ Představení mých knih:

 

/kliknutím na titul se dostanete na stránku s ukázkami z knih, pořadí je i pořadím vydání/:

 

Člověk a Svět

         95 stran, čb. ilustrace 

 

Křižovatky

         220 stran, bez obrázků

 

Devět stupňů ke štěstí

         312 stran, bez obrázků

 


   Všechny knihy se zabývají hledáním odpovědí na základní otázky lidstva a člověka: Proč jsem tady, má to nějaký hlubší smysl, nebo je to jen nějaká souhra náhod? Má můj život nějaký konkrétní cíl, nebo jde jen o to z něj vytěžit, co nejvíce, prožít jej radostně a utrhnout si nějaký prospěch pro sebe? Je člověk jen toto tělo, jako souhrn zděděných genetických informací, nebo snad existuje i nějaký ,,vyšší cíl" člověka, který toto tělo převyšuje a má větší význam?

 

***

 

Všechny knihy jsou vyprodané a jejich dotisk neplánuji.

Proto nabízím jejich bezplatné stažení v elektronickém formátu PDF, koprimovaném do ZIP.

 

S ohledem na charakter návštěvníků těchto stránek přepokládám, že se budou řídit mým přáním a nebudou stažené dále šířit bez mého souhlasu a nebudou to využívat ke komerčním účelům.

Očekávám také určitou protihodnotu, nejméně v poděkování....

 

 

Bude-li se Vám má literatura líbit a chcete mi poslat nějaký příspěvek, můžete na tento účet:

 

1032189279/5500

 

Jedná se o dar, podnikání jsem již zrušil.

Abych tyto případné příspěvky mohl správně zařaditi, prosím o nějakou identifikaci plátce/jméno, příjmení, adresa/.

 

Děkuji. 

 

 

 

Zde si tedy knihy můžete bezplatně stáhnout:

 

Pořadí je i pořadím vydání/:

 

Člověk a Svět

 

Křižovatky

 

Devět stupňů ke štěstí


 2/ Soubor zde zveřejněných otázek a reakcí

Otázky a reakce z tohoto webu můžete získat jako soubor PDF, který si můžete nechat vytisknout v kterékoliv provozovně, jež se tím zabývá a nechat si je tam i svázat do kroužkové vazby.

Toto není nabídka e-shopu, ale nabídka individuální služby/uvádím pro vysvětlení EET/

Více v sekci pro registrované