279. Mimozemšťané mezi námi /23. 11. 2018/

279. Mimozemšťané mezi námi

 

Mezi lidmi je rozšířena domněnka, že mezi námi žijí mimozemšťané. Nikoliv jako zelení mužíčci, ale maskováni stejnými těly, jako máme my.

I lidé citliví a věřící v podstatu lidského ducha sdílejí podobné myšlenky.

Léčitel, pan Chobot, často hovoří o mimozemšťanech mezi námi a to velmi přesvědčivě a konkrétně. Kdysi jsem od něj slyšel, jak líčil svou cestu kolem nějaké americké vojenské základny. Líčil, jak z vojáků, vypadajících jako Američané, jasně zírali samí ,,Emzáci“…/slangový název pro mimozemšťany/.

Tyto otázky jsem tu již rozebíral a nechci se opakovat, takže přidám jen stručně ještě jeden názor. Přišel mi totiž dotaz ze čtenářských řad na to, že citlivý člověk cítí z některých lidí něco úplně jiného, než z ostatních, něco cizorodého, což vede k postřehu, že to ,,asi ani nemohou být lidé“. Že jsou to snad, přece jen ti ,,mimozemšťani“…

Když si tak čteme různá fakta o negativní lidské činnosti, tedy konkrétně o masových vrazích, sadistech a různých stvůrách, bezděčně si mnozí řeknou ,,…to přece už ani nejsou lidé…“. Ano, jsou stvůry v lidském těle, které už nemají lidské a vlastně ani zvířecí projevy. Svou dravostí připomínají zvířecí predátory, ale promyšleností činů jsou nad nimi a cílené vychutnávání utrpení spolubližního zase vede od prosté rozumové vypočítavosti ke zvrhlé touze po zvráceném požitku. To už není zvířecí dravost, ani necitelná krutost, ale zvrhlá a zkřivená ,,touha po požitku“ dovedená k perverzní úchylce, pro kterou není nutné hledat nějaké přesné pojmenování.

Abdrushin nám sděluje, že jsou lidské duše, které při svých zvrhlých choutkách a klesání do rozkladných úrovní, se již tak vzdálí pojmu lidskost, že už nemají být nazývány člověkem:

A stal-li se člověk sám takovým, že v nenávisti nebo v závisti nebo jinými zlými vášněmi porušuje svou formu, pak se mu stane, že se mimo pozemskou tíži kolem jeho ducha zformuje tělo téhož druhu. Tím pak také se připravil o jakékoliv právo býti člověkem. Nesmí a nemůže míti více žádnou podobnost s formou podob obrazů Božích. Ve skutečnosti není také více člověkem, nýbrž klesl k něčemu, co pozemským lidem není ještě známo a co z toho důvodu nemohlo býti jimi označeno jménem.

Takové duše by se za normálních, přirozených okolností, nemohly na Zemi vtělit a my, pokud nejsme s nimi stejného druhu, bychom je nikdy nemohli potkat. Jsou od nás svou podstatou vzdáleny o celé světy, a proto je musíme pocítit jako něco zcela cizího, něco, co jakoby ani nepatřilo k našemu druhu. Ve smyslu citovaného výroku není toto cítění nijak nesprávné. Takové duše už jsou čímsi ,,jiným“ a jsou pro nás cizejší, než fantazie ze Sci-Fi knih, líčící ty zelené mužíčky…

Malou ukázku můžeme najít v knize vydavatelství Patmos – Svědectví ze života po smrti, kde je líčen postupný pád duše, až po její proměnu do vnější ďábelské podoby“. Ale, podle mého, toto ještě stále není ten případ, o kterém mluví Poselství. Dokonce ani líčení z románu Francezo, kde je popisováno, jak zrůdné duše opouští své nízko ležící teritoria a při válkách jsou zvrhlostmi lidí vytahovány vzhůru k Zemi, ani to ještě nejsou ty ,,beze jména“.

Když však začneme studovat fakta o řízení lidstva vlivnými skrytými skupinami, nazývanými Globální prediktor, skupinkami, které bez zaváhání nechají vyvraždit milióny lidí, jen aby si splnily nějaký svůj mocenský plán, pak si můžeme představit, že toto už nemohou být LIDÉ, protože nemají soucit, lítost, cítění, nemají už žádnou LIDSKOST, proto nemohou být LIDMI. Přesto mají lidská těla a zvnějšku budou vypadat jako lidé, ale v jejich nitru je nelidskost. Proto už z nich nevyzařuje to, co nazýváme a chápeme pod pojmem lidský duch a člověk.

Není nijak nelogické, že ,,smýšlení“ těchto Nelidí půjde vždy proti Božímu řádu, proti přirozenosti a normálnosti. Není tedy vůbec nelogické, ale jen strašlivé, že tito Nelidé nám vymýšlejí nové společenské nelidské normy: homosexuál je víc, než normální člověk, žena a muž nemají rozdílná pohlaví, mentálně postižený a zdravý mají stejnou inteligenci – nebo to tak aspoň musíme nazývat, dítě musí mít plná rozhodovací práva nejen o sobě, ale i o druhých, dospělých, nejlépe o celém národě, rodina je něco špatného, národ cosi přežitého a…lidskost zbytečná – protože pro Nelidi neznámá a nepohodlná. Vše má být nové – nelidské, aby byli Nelidé na Zemi jako ,,doma“, tedy ve svých nelidských úrovních. Žel, lidé slabého ducha, ale silného sebevědomí ,,cítí“ svou příležitost, jak se v nelidském světě stát významnými, což by se jim v lidském světě nemohlo podařit. Nenaplněné ambice, zatrpklost, zklamání ze své malosti, domýšlivost, ale i strach z budoucnosti, kde je v Božím řádu nečeká nic příjemného, vedou mnohé k přijetí ,,nového světa Nelidí“, světa proti Bohu…

A jak je na mnohých místech Poselství psáno, do zkázy ducha budou vtaženi i mdlí, naivní a pošetilí, nejen ti, kteří jsou vědomě zlí. Všichni ti dnešní Sluníčkáři, nepochopené ženy, aktivistky, vyznavačky ,,nové sexuality“, zrádcové národů, ale i pošetilá mládež, která chodí po náměstích s šibenicemi a přáním popravovat druhé jen proto, že jim někdo řekl, že toto je správné a oni jsou líní si udělat svůj názor. Jejich správné vycítění falešného světa je Nelidmi svedeno do stejného, ba ještě horšího systému, než je ten, který chtějí oběsit…

Naší duchovní, rozumovou i pozemskou povinností je ,,vyznat se v tom“ natolik, abychom, stejně jako ta mládež, nejásali Nelidem vstříc a nesloužili jim v bludu, že to je ,,lidské“, když oni, Nelidé, to tak pojmenují.

Ano, jsou mezi námi mimozemšťané, chceme-li je tak nazvat. Jsou to Nelidé, kteří slouží Luciferovi a jejich nejvyšším cílem je nyní vytvořit takový vnější i vnitřní chaos, takové zmatení pojmů, aby co nejvíce duší bylo natolik dezorientováno, že se stanou služebníky Lucifera a připraví tomuto lidstvu zkázu, a tím i zkázu požehnanému ději ,,vývoji lidského duchovního zárodku“.

A proto budou lhát, mluvit o lásce, lidskosti, soucitu, sdílené bolesti, obětování se pro druhé a obklopí cestu proti Bohu mnoha dalšími ušlechtilými slovy, aby i ti dobří a zbožní šli proti Bohu s žalmy na rtech, plni modliteb a radostného nadšení…půjdou však stavět Luciferův chrám – na troskách Země a lidstva.

Když už jsme nalezli Poselství, nenechme se ještě před poslední bitvou strhnout do davu Nelidí jen proto, že mluví fráze, které zní a my je bereme jako pravdu – není to Pravda a není to ani pravda, je to jen past na důvěřivé, aby zahynuli se zlými…

V internetových diskuzích vystupují provokatéři, kteří úmyslně vyvolávají různé divoké diskuze, lžou, manipulují a vyvolávají hádky a spory. Těm se říká Trollové a často bývá u takových diskuzí důrazné varování: ,,Nekrmte Trolly!“ To znamená, v našem chápání, ignorujte ty, kteří nás vedou ke zlému. Nechte je být, neposlouchejte je, ignorujte je, nediskutujte s nimi, nepřesvědčujte je, hlavně se k nim nepřidávejte, ať je jejich řeč pro vaše ucho jakkoliv sladká. Máte přece své myšlenky a názory, tento svět vás chce kamsi svést a kam to je, to se dá snadno domyslet. To, s čím souhlasí a co podporuje státní a světová moc, to je Cesta Lucifera a po ní se ,,domů“ zcela jistě nedostaneme.

Po Václavském náměstí v Praze chodí davy nenávistně řvoucích lidí, nad hlavou nosí šibenice a transparenty, v nich požadují smrt premiéra a prezidenta – nad tím se rozléhá hlas paní Kubišové, jak zpívá: ,,…ať mír zůstává s touto krajinou…“ a oni jí k tomu přizvukují, pak si k šibenici a nenávisti zazpívají hymnu, řvouce o lidskosti, demokracii a míru…  Nedávno zase paní Rottrová zpívala zaníceně píseň ,,…Lásko, nevymřeš po přeslici…“ a k tomu se hromadně posmívali tělesnému handicapu pana Zemana…a čtenáři to ,,neviděli“, neslyšeli, nevadilo jim to. A v tom je ,,těžkost této doby“, že se pomluvy, podlost, výzva k vraždě a násilí pojmenují ,,lidskostí a demokracií“.

Nekrmme tedy Trolly a nedělejme užitečné idioty Nelidem…


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031