240. Volby /8. 1. 2018/

240.Volby

Tak už tu opět máme volby prezidenta… Při minulých jsme tu diskutovali a vyměňovali si názory. Vybavuje se mi, že mi někdo vytýkal, že agituji pro pana Zemana, kterého jsem vlastně ,,doporučil“, ale nikomu nenutil. Tak se budu snažit, abych ,,neagitoval“, ale jen věcně shrnul fakta.

Situace se od té doby dramaticky změnila.

Relativně ,,krásná, klidná doba“ ,,tehdy“, byla vystřídána dobou plnou atentátů, násilí, multikulturních tlaků EU, vyhrožování, zastrašování, výčitek umělců, inteligentů, rozdělením národa na ,,ušlechtilé a chytré“, kteří ,,jdou s dobou“ a ,,hloupou lůzu, která nechápe pokrok a je sobecká“ a proto nechce otevřít hranice pro všechny potřebné…

Národ zcela jistě nerozdělil přímo prezident, ani parlament, ani politici, i když si pochopitelně každý hraje své různé hry a má tak podíl na mnohém. Kdyby nebylo takových věcí, jako jsou atentáty a násilí konané Muslimy, velmi často přímo z řad těch, které nám vnucují vyznavači Temného slunce, kdyby nebylo homosexuální propagace a jejich nechutných průvodů po Praze, kdyby nebyla snaha převychovávat děti ve školách i školkách ,,neziskovými“ k lásce k Islámu, homosexualitě a onanii, kdyby nebylo výhružek EU a politiků, kteří to všechno schvalují, kdyby se sále v médiích nelhalo a TAM se nerozdmýchávala nenávist…pak by k žádnému rozdělení národa nedocházelo. Stačilo by přestat lhát, přestat manipulovat obyvatele, přestat uměle vytvářet spory a nenávist tam, kdy by nebyla…a bylo by mnohem lépe.

Jeden prezident pochopitelně toto vše nezmění tím, ani oním směrem, ale je to osoba, která stojí v popředí a proto do jisté míry představuje ,,obraz národa“.

Když bychom to vzali doslova, pak je jistě důležité, aby ten obraz národa byl ,,co nejlepší“. Zbývá se tedy zamyslet, co to slovo ,,nejlepší“ znamená. Ve Francii si zvolili elegána, pro kterého je jeho vlastní ,,obraz“ jistě velmi důležitý, když dává astronomické částky za péči o svůj vzhled. Takže ano, zevní obrázek Francie, reprezentovaný její ikonou, je líbivý. Pomůže to ale nějak obyvatelům této země? Snad několika, kteří se mu starají u make-up, nebo o nákladné oblečení a mají z toho výdělek. Běžnému občanovi nijak v jeho životě nepomůže, jestli prezident vypadá jako elegán, nebo jako pobuda. A současně, při pohledu zvenčí, tedy, jak ostatní státy hodnotí národ, podle image prezidenta se zdá, že je taky úplně jedno, jak vypadá. Představitelka Německa jistě není žádná manekýna, a přesto Německo řídí celou EU, naopak vysportovaný Putin, který dbá na své elegantní vystupování, neustále hlásá, že nechce boj a konfrontaci, ale spolupráci, na nikoho nevypouští slova nenávisti…přesto je všemi neustále kritizován, pomlouván a nenáviděn. Přitom je mu neustále vyčítáno to, co nikdo neumí věcně a fakticky prokázat, ale nikomu ta nevěcnost už ani nevadí.

Z toho vyplývá, že elegantní a slušně vystupující prezident stejně nestačí, aby byl národ jinými uznán, nebo alespoň ve slušnosti tolerován. Elegantní a slušně vystupující prezident také nijak nepomůže svému národu, je jen vývěsní tabulí, která se někomu venku líbí, jiný na ni plivá – pro občana je to však bez užitku.

Co je tedy DŮLEŽITÉ pro občana? Tedy ne pro nějaký jeho soupis všelijakých osobních přání a výstřelků pro svou závislost, koníčky, apod. Ale pro jeho skutečnou NEZBYTNOU ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBU.

Z hlediska obecného:

Především aby byl chráněn před útoky zvenčí i zevnitř, tedy bezpečnost a mír.

Aby nemusel trávit nadbytek času zbytečným bojem s úředníky, byrokraty, předpisy a aby měl u složek státu každý poctivě se snažící občan zastání.

Aby si mohl rozhodovat o svém vlastním životě, samozřejmě se vší odpovědností, která k tomu náleží.

Občan by měl taky mít právo zasáhnout do směrování národa /referendum, odvolatelnost politiků/.

Z Hlediska duchovního:

Aby v národě bylo vytvořeno co nejpříznivější prostředí pro osobní rozvoj, aby tedy občan nebyl státem nucen k porušování řádu stvoření.

Aby národ nezvyšoval své karmické zatížení nesmyslnými kroky.

Aby se dále nestupňovaly a nepodporovaly snahy o zničení Božího řádu /ničení rodiny, pokřivená výchova dětí ve školách, prznění pojmu žena/muž, potlačování národních tradic a čistého vlastenectví.

 

Zjednodušeně ve všech směrech a pro všechny občany:

Zajištění klidného rozvoje osobnosti člověka a podporu jeho spravedlivého ohodnocení. Prostor a právo pro vlastní rozhodování. Ochrana pojmů národ, rodina, pohlaví, ,,normálnost“ bez moderních zvrhlostí. Ochrana národa a státu před moderními úchylnostmi, před pohlcením státu do politicko-mocenských uskupení, atd.

Zjednodušeně řečeno, očekávám, že hlavní představitel bude PŘEDEVŠÍM HÁJIT ZÁJMY ČESKÉHO OBČANA. A tím hlavním zájmem je jeho ochrana před vnějším i vnitřním nepřítelem. To je priorita. Jak bude vypadat, zcela ustupuje prvotnímu kritériu. Když by vypadal, jak chudák zdeformovaný mladší pan Klaus, ale přitom bojoval dovnitř i ven za občana ČR, pak mi to nebude vadit ani v nejmenším. A že by se nad tím někdo ošklíbal, by mi bylo zcela lhostejné, vypovídá to jen o charakteru posměváčka.

Jak se bude chovat. To už pochopitelně není ,,jedno“ a má to své hranice. Pokud by však hájil národ a bojoval za občany svého národa, dalo by se mu mnohé ,,odpustit“, pokud by to nepřesáhlo určitou mez. Bývalý prezident pan Havel byl představen světu jako ideál všech ctností, myslitel, filozof, mírotvorce a člověk nejvyšších morálních a mravních hodnot…a tak jsme jej i brali. Dnes vyplouvají zcela opačná fakta na světlo, včetně ,,posvěcení bombardování dětí a civilního obyvatelstva v Jugoslávii“. A tady je právě ten rozhodující hodnotící prvek. To, že nosil krátké kalhoty, ráčkoval, snad se i opíjel a vedl ne právě počestné vztahy, je možné tolerovat a brát to, že to je ,,jeho problém“. Ale to, že nerozuměl řízení státu, zapojil nás do válečné organizace NATO, spojil nás s USA a jejich agresivním směrováním vůči světu, to už má dopady na stát i na jednotlivce.

Když si potom vezmu stávající kandidáty na prezidenta a roztřídím je nejprve podle toho, jestli přinesou národu bezpečí, nebo zničující spojení s destrukčními metodami tohoto světa, hlavně EU, pak mi rázem drtivá většina okamžitě vypadne.

NIKDO Z NICH NESPLNÍ všechna ideální OČEKÁVÁNÍ, ale někteří JDOU PŘÍMO PROTI NIM.

Z těch, kteří se alespoň snaží hájit národ před vymazáním jeho historické podstaty, tím, že se překryje velkým množstvím muslimů s jejich požadavkem na prosazení Islámu, mi po vytřídění zbývají jen dva – stávající prezident Zeman a pan Petr Hanig.

A můžeme si ještě rozhodování zjednodušit jedním prostým a základním kriteriem. Půjde-li vše podle plánů EU, přestanou současné národy existovat, budou pohlceny jakousi Eurofederací a ta zase Islámem, takže vznikne Islámský stát s promíchaným obyvatelstvem, plný nepokojů, útlaků, násilí a strachu. Pokud se nebudeme intenzivně bránit těmto šíleným nápadům, jsou všechna ostatní kriteria zbytečná, protože už jich nebude.

Proto je pro nás NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KRITERIEM KAŽDÉHO ŘÍDÍCÍHO ČLOVĚKA jeho postoj k této otázce. Chce-li otevírat hranice, nebo hledat v tomto kompromisy, je pro budoucnost národa, ale i občana, a to jak materialistu, tak duchovně směřujícího, VELKOU HROZBOU. *

Když jsem si prošel celé spektrum názorů těchto kandidátů, zůstal mi jen Hanig a Zeman.

Pak je tu ještě poslední kriterium a je dost důležité – zkušenosti /ověřené praxí/ a schopnosti.

Politika je špína a hrubost sama o sobě. Jako nemůže na pitevně pracovat jemný filozof, tak nemůže ani dělat politiku /…ta je mnohem horší/. Chce to člověka tvrdého, ale vyzkoušeného. Dnes je zvykem ,,měnit názory za běhu“. Kdo dnes vykládá něco, zítra většinou pravý opak. To se ale zjistí, až ,,v poli“. Teoreticky je svou řečí každý schopen ,,být dokonalý za všech okolností“, v praxi je to však velmi, velmi zřídkavé.

Proto je posledním důležitým kritériem, aby kandidát byl ,,důkladně vyzkoušen v boji“. Jestli nemění názory, jde pořád stejnou cestou a je na něj v tomto ohledu spolehnutí. Musí mít i zkušenosti v politice, protože je to zcela specifické prostředí a kdo se v něm neumí bránit, ten je bleskově smeten, pomluven, zhanoben a odstaven. A tím se výběr kandidátů ještě více zužuje…

Ideálně bych si tedy představoval jiného adepta, než je kdokoliv z předkládaných, ale zde si musíme vybrat jen z těch, kteří jsou k dispozici. Proto si musí volič stanovit jen omezené priority, jako ve válce. Tam většina přání odpadne a zůstávají jen ta úplně základní: přežít, najíst se, ohřát se, ochránit sebe a nejbližšího vedle mne…

A v podobné situaci se nacházíme i my, pohroma již je spuštěna**, v mnohých evropských zemích nabírá na obrátkách a zlom k válce, rabování a vraždění stojí každý den za zády každého obyvatele ,,rozvinutých EU států“. My ještě můžeme leccos zachránit, něčemu se ubránit a nedopustit, abychom i my byli smeteni cizí karmou a naší pitomostí. A já jsem přesvědčen, že jsme povinováni nejen Bohu a Jeho řádu vesmíru, ale i těm mnohým Čechům, kteří položili životy při obraně Českého národa…

Je to i na Vás… A já věřím, že každý z nás ponese nějaký svůj dílek na budoucnosti tohoto národa a světa i touto volbou, nerozhodností, odmítnutím odpovědnosti…tak, jako neseme svůj díl viny na minulosti světa v celých lidských dějinách.

Dodatek:

Vše ve stvoření žije v zákonu pohybu, takže i naše názory se musí pohybovat společně se změnami světa, ale nesmíme při tom ,,pustit otěže z ruky“. To znamená, že při každé změně úhlu našeho pohledu na svět i sebe, musí v nás zůstat zachováno původní jádro, postavené na prožitém Poselství /ale ne na citátech/. Nikdy jsem neměl rád komunismus, socialismus, proto jsem neměl rád Rusko, které nám bylo vnucováno horem i dolem. Jenže vše se mění a dnes je základní idea směřování Ruska mnohem blíže ,,normálnosti“, než směřování zbytku světa. Proto musím vnímat dnešní Rusko zcela jinak, než tehdejší SSSR a musím přehodnotit svůj postoj k němu. Neměl jsem rád pana Václava Klause, ale měl jsem rád pana Václava Havla…život však šel dál. Jednak každý časem zviditelní svou podstatu, vyplavou ukryté skutky, ale navíc – svět nestojí, ale jde dál. I lidé se mění, někdy k lepšímu, častěji k horšímu, nebo se jen zviditelní to skryté. Tak když už delší dobu sleduji názory bývalého prezidenta Václava Klause, musel jsem přehodnotit svůj postoj k jeho osobě. Když jsem dnes sledoval v televizi Prima rozhovor s ním,

http://prima.iprima.cz/partie/07012018

nebylo tam nic, co by bylo v rozporu s mým pohledem na situaci. A mnohé korespondovalo s tím, co jsem zde napsal /ještě před jeho dnešním vystoupením/. Proto si musím položit otázku: kdyby byl nyní mezi kandidáty na prezidenta pan Klaus, jak bych jej hodnotil? Nemusím se dlouho rozmýšlet – vybral bych jeho. Oproti současnému panu Zemanovi má mnohem reálnější pohled na EU a všechny její destrukční aspekty, názor na imigraci má podobný, ale na rozdíl od pana Zemana si ostřeji uvědomuje, že nelze řešit ochranu před imigranty a všemi ,,výdobytky“ dneška /homosexualita, gender, inkluze,apod./, bez ostrého odboje proti EU. Dnes už také zcela jinak chápu jeho dávný odpor proti klimatické propagandě, kterou jsem kdysi naivně bral jako ,,ochranu přírody“, ale dnes, po všech různých informacích z různých světových zdrojů už vidím, že je to jen další manipulační nástroj pro obrovské výdělky některých a také klamný štít pro různé cíle, které se za něj schovají. Cíle, které nakonec jdou proti přírodě i člověku.

A byl to Václav Klaus, který nechtěl podepsat Dublinskou smlouvu, která nás dostala do područí EU a jejíž, již částečně schválená, novelizace nás zcela zničí. On se postavil proti a byl za to pomlouván, haněn, zesměšňován. Nakonec byl zosnován pokus o jeho ,,odstavení“ pomocí lékařských posudků o jeho duševní nezpůsobilosti, kterými byl nakonec k podpisu donucen.

Takže je nutné být ve svých postojích stále v pohybu, nic nemít jako dogma.

 

* Pro ty čtenáře, kteří jsou ještě pořád přesvědčeni, že migrace národů tu byla vždy, nic na ní není špatného a je proto věcí pravé lásky otevřít hranice a vítat, pro ně i pro jiné, kteří potřebují ,,citáty“, tu jeden zveřejním:

Jen ten kdo s jásavým díkem radostně tvoří na každém místě, které mu dal osud, ten má možnost ke vzestupu, Světlu vstříc, a tím také zde na zemi; neboť uvolní vlákna, která si kdysi utkal a která ho v osudu postavila na to místo, které je k tomu vhodné. Jedině tímto způsobem bude možné, aby mohl nastat zdravý vzestup pro pozemské lidi a tím pro celý národ.

Přestěhování celých národů do nitra jiných národů jde přímo proti tomuto logickému výroku a je tak hříchem proti Řádu stvoření.

 

** Výbor EU parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil již 19. října 2017 návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v EU, který se má stát reformou tzv. Dublinského protokolu.

Jakmile žadatel o azyl přijde do EU, ať už je to v zemi na jižních hranicích nebo na mezinárodním letišti, musí mu být sejmuty otisky prstů a musí být zkontrolován podle příslušných údajů a databází EU…

Pokud není evidován u Interpolu apod., jako zločinec, provede se kontrola, aby se zjistilo, zda má rodinné příslušníky v EU, dříve žil v EU nebo je držitelem diplomu ze země EU. Pokud ano, bude žadatel o azyl převeden do této země. V opačném případě bude žadatel o azyl mít možnost volby mezi čtyřmi zeměmi, které mají v tom kterém konkrétním okamžiku získat nejnižší poměr žadatelů o azyl. Těmito zeměmi jsou V4 a jmenovitě Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Jdou-li imigranti ve skupině do 30 lidí, pak je budou distribuovat do příslušné země v této skupině. Musí se také zajistit okamžité slučování rodin. Pak za jedním imigrantem automaticky následuje dalších 10-20 jeho ,,údajných příbuzných“ zcela automaticky a zákonem.

Další negativní zprávou je 5-letá lhůta. Po uplynutí této lhůty se budou moci migranti volně pohybovat po celém Schengenu z místa na místo, ale dávky a sociální status budou mít pevně svázaný s přidělenou hostitelskou zemí, která se bude muset o ně starat.

V současné době je kolem 23 milionů lidí po celém světě v pozici uprchlíků v cizí zemi a dalších 40 milionů je podle UNHCR uprchlíky ve své domovské zemi.…

Vrcholní představitelé EU trvale a rozhodně odmítají jakékoliv omezení počtu imigrantů, který by do EU měl přijít. Nesmí tedy být stanoven žádný ,,strop“. Jestli jich budou miliony, nebo miliardy je nepodstatné, všichni mohou do EU přijít a státy EU je MUSÍ přijmout. Který stát se bude bránit zahlcení imigranty, ten bude souzen, jak se to už nyní děje i našemu státu…


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031