244. Duchovní ohlédnutí za volbami…/10.2.2018/

Duchovní ohlédnutí za volbami…

Připadá mi docela důležité ukázat jiný pohled na nedávno proběhlé volby prezidenta. Podle reakcí některých čtenářů, reakcí, které se ke mně dostaly, se mi zdá, že tu panuje nějaké zásadní nepochopení, jak k tomuto tématu přistupovat.

Vypadá to, že se zde jednalo jednak o volbu mezi dvěma lidmi, ale ještě více o volbu mezi dvěma směry, či postoji. Nejčastěji se mluvilo o volbě mezi ,,slušným kandidátem“ a ,,hulvátem“, také o tom, jak nás bude, na základě tohoto kritéria, vnímat okolní svět.

Média měla zcela ,,jasno“ a bylo hned patrné, kdo je, podle nich, ,,dobrý“ a kdo ,,špatný“.

Je pro mne dost překvapivé, že čtenáři Poselství jsou v podivném souhlasu s novinami, novináři a různými herci, jejichž morálka je často velmi podivná…

A tady už nám vyvstává první ,,čtenářský rozpor“.

Abdrushin přece zcela jasně a konkrétně popisuje noviny jako přímý nástroj temnoty. Konec konců i on měl možnost zažívat, co to je lež a pomluva od novin a novinářů. Také nám napsal, jak noviny skončí – zničením. Dnes sdělovací prostředky nejsou o nic lepší, než tehdy, ba naopak. Z novin a veřejných sdělovacích prostředků se staly nástroje politických a mocenských sil, pro které jsou lež a pomluva zcela běžnými a každodenními nástroji. Někdejší ,,honba za senzacemi“ pochopitelně zůstala, ale přibyla manipulace v zájmu mocenských sil a dokonce i sil zahraničních, které se tak snaží ovládat státy jako dálkovým ovladačem. Noviny, novináři, média nikdy nebudou podporovat něco skutečně ,,dobrého“, něco ,,slušného“ a především ,,cokoliv“, co je v zájmu národa a lidu. Toto musíme přijmout jako fakt a vycházet z toho. Důkazů o lžích, manipulacích, podvodech a zamlčováních, může každý člověk najít desítky, snad i stovky, aniž by se musel zvlášť namáhat.

KOHO DOPORUČUJÍ A PODPORUJÍ MÉDIA, ten NEBUDE KONAT KU BLAHU NÁRODA A LIDU! To je přece zcela logické a vychází to i přímo z Poselství.

Každý, kdo tomu věnuje trochu námahy, může najít dokumenty o tom, jak pracují dnes ,,státní“ a veřejná média a jaké používají metody k manipulaci svých čtenářů. Na ,,objednávku“ se vytvoří ,,obraz“ požadovaného člověka, který by měl mít úspěch a měl by být veřejností oblíbený. Na tento obraz se pak najde potřebný člověk a ten se vychová tak, aby hrál svou roli… Vlastě se vyrobí člověk, podle přesného zadání, který bude veřejností přijat pozitivně. Voliči pak milují ten obraz, ne skutečného člověka, kterého často osobně vůbec neznají. Řídí se tím, co jim on nyní vykládá a co noviny vyzvedávají jako úžasné…

Přikládám jeden takový dokument pro pochopení systému, jak dnes média ,,pracují“.

V celém světě je nyní uměle a cíleně nastolen obraz ,,korektnosti“ v nesčetných podobách. Je to falešný obraz ,,dokonalého člověka“. Je falešný, podobně jako byla idea komunismu, protože se snaží vytvářet něco, co je neuskutečnitelné a nakonec to dokonce povede k pravému opaku toho, co idea slibuje. Tento obraz ,,korektnosti“ má vytvořit člověka, který myslí jen na druhé a sebe klidně obětuje, jen aby druhému nezmizel úsměv z tváře a všechny jeho požadavky byly beze zbytku a zcela splněny. Tento ,,nový člověk“ se má vždy ochotně vzdát sebe sama, nemít žádnou jinou vůli, než sebeobětování. To však pochopitelně potřebuje nějaký ,,objekt“, před kterým ,,padne v prach“ a šťastně mu obětuje i svůj život. Takovým objektem jsou pak lidé, kteří mají nějaké úchylky, nechce se jim pracovat, nebo pohrdají systémem, či mají nějaká excentrická přání. Zkrátka lidé, kteří ,,nechtějí žít v řádu společnosti“, nechtějí společnosti nic dát a chtějí bez práce od ní jen nekonečně přijímat. Tedy, přísně vzato, různí paraziti. A těmto parazitům se mají lidé řádně pracující a dbalí zákonů obětovat… To je pochopitelně zcela zrůdný požadavek a přesto se to stává hybným momentem pro ,,vytouženou změnu světa“, změnu, která MUSÍ SKONČIT ZKÁZOU. A noviny, média, televize toto vše podporují. Kdo věří takovým médiím a ,,dělá to, co si ony přejí“, ten se stává nástrojem rozkladu, nástrojem Lucifera… Nebo si snad skutečně ještě pořád myslíte, že ne?

Jestliže nám tedy média vytvoří obrázek ,,korektního člověka“ a pak jej neustále upřednostňují před jinými, měl by být ,,čtenář“ okamžitě velmi pozorný a krajně nedůvěřivý. Temno nikdy nepřinese nikomu ,,dobro“ a pokud začne mluvit o slušnosti, charakteru, korektnosti, pak mu jistě jde o pravý opak a člověk jen trošičku pozorný, nezaslepený, lehce takovou manipulaci prohlédne. A kdyby měl ještě nějaké pochybnosti, pak přece stačí nezaujatě a věcně pozorovat toho, kdo je nám představován jako slušný a hodný. Chová se skutečně podle pravého významu těchto slov? Zcela jistě ne, protože slušný člověk nemluví o druhých, nepomlouvá je ani soukromě, natož veřejně. Pokud jeho přívrženci něco takového dělají, ihned zakročí a požádá je, aby toho okamžitě nechali, protože to přece není ani trochu …slušné… V žádném případě se k nim nikdy nepřidá, když zesměšňují jeho odpůrce…

Takže ten vytvořený obraz je skutečně vylhaný, neodpovídá skutečnosti a má za cíl jen manipulovat veřejnost…

To je však jen vnější stránka věci. Pohlédněme na nezpochybnitelné CÍLE, protože ,,čtenář“ přece vždy sleduje, kam vede cesta, než se po ní vydá. Je přece naučen Poselstvím nezůstávat jen u vnějších a povrchních popisů, ale hledá ve všem podstatu, hledá ducha…

Kdo nebyl právě probuzen z dlouhodobého komatu, musel si všimnout, co se ve světě děje. Milióny imigrantů, kteří se valí ze všech koutů světa do Evropy, která pod jejich náporem sice pomalu začíná kolabovat, ale pořád říká, že je to v pořádku, jen ať přijdou jakékoliv počty, odkudkoliv, všichni budou ,,zachráněni“. Ona ,,záchrana“ znamená, že se jim vše podřídí, vše jim ustoupí i za cenu vlastního sebezničení. Aby toho nebylo málo, podporuje Evropská unie mnoho dalších destrukčních nápadů. Zrušení hranic mezi státy, volný pohyb kohokoliv, i když neustále přibývá atentátů právě z řad imigrantů. A přidejme i přehnanou podporu homosexuality, pokřivenou výchovu dětí k multikulturalismu, tvrdé potlačování jakéhokoliv národního cítění, plány na vytvoření jediného Evropského superstátu, v němž budou stávající národy zcela pohlceny a rozpuštěny. Nesmyslná snaha o ,,rovnoprávnost mezi pohlavími“ doplněná vznikem tzv. ,,třetího pohlaví“, kde každý může měnit své pohlaví podle momentální nálady…a mnohé další zvrhlosti. Nejedná se o žádnou ,,náhodu“, ani momentální nápad nějakých idealistů, o čemž svědčí tzv. Kalergiho plán, který paní Merkelová úspěšně naplňuje, za což již od Kalergiho společnosti obdržela cenu. V tomto plánu byla před desítkami let naplánována invaze lidí tmavší pleti z Afriky v počtech miliónů, kteří mají obsadit Evropu a pářením s místním obyvatelstvem vytvořit ,,nového člověka“ světle hnědé pleti, menší inteligence, kterého budou elity lépe ovládat…

Všechny podstatné zrůdnosti pochází z ,,dílny Evropské unie“, která se ani nijak neskrývá se svou snahou zcela ovládnout své členské státy. Evropská unie je ZKÁZOU NÁRODŮ EVROPY. A v čele Evropské unie stojí NĚMECKO, národ, který selhal a Abdrushinem je označen, jako ten, který je vymazán z knihy života. A tento ZATRACENÝ NÁROD VEDE EU. Kam ji vede? Do rozkladu, kam sám kráčí.

KAŽDÝ, KDO CHCE NÁROD VÍCE A HLOUBĚJI INTEGROVAT DO EU, JEJ VEDE DO ZKÁZY!

Měli jsme tedy dva kandidáty na prezidenta našeho státu.

Oba jsou ,,pro EU“, ale ten nový, perspektivní a médii milovaný, je pro HLUBŠÍ INTEGRACI, URYCHLENÉ PŘIJETÍ EURA, ZAČLENĚNÍ DO TVRDÉHO JÁDRA EU a nemá námitek pro přijímání imigrantů. Také nechce, aby národ, který před lety v referendu rozhodl o vstupu do EU, měl právo v jiném referendu rozhodnout o případném výstupu z EU.

Ten ,,nový a hodný“ nás tedy chce urychleně a hluboce svázat s EU, bez možnosti to někdy změnit…

Ten ,,původní hulvát“ sice není pro vystupování z EU, ale chce umožnit občanům, aby o tom sami rozhodovali, euro přijímat nechce a taky je pro to, abychom si v EU ostře prosazovali své zájmy…

Jaké je tedy hodnocení obou kandidátů ve smyslu zachování, nebo zkázy národa?

Abdrushin nám v přednášce 18. duben 1937 vysvětlil, že Německo zklamalo a jde k rozkladu. Náš národ, který tehdy projevoval svou věrnost Pravdě, měl mít možnost velkého duchovního růstu a dokonce měl převzít význačnou duchovní roli. Proto se NESMÍ sklánět pod vedení Německa!

Můžeme jistě polemizovat o tom, jestli to ještě dnes platí, ale vždy nám zůstane ono předurčení, které poukazuje na duchovní předpoklady našeho národa. Z toho samozřejmě jasně vyplývá, že náš národ má zachovat svou identitu a nemá dobrovolně splynout s jinými. Nemá se podřizovat Německu, které je duchovně ztraceno, ale naopak má jít svou vlastní cestou. Naše standarta, která vlaje nad sídlem prezidenta, stále poukazuje na to, že Pravda vítězí. Ale to ,,nové“, které je také prezentováno ,,umělci“ všeho druhu, pohrdá takovými věcmi a jeho představitelé tento prapor ukradli ze střechy, zničili a nahradili červenými trenkami, jako výsměch Pravdě, protože oni jsou ,,slušní“ a povzneseni nad to ,,staré“.

Vraťme se k volbám. Největším omylem je to, když lidé chtějí volit dobro proti zlu. Politika je součtem všelijakých lidských slabostí, především ješitnosti, touhy po moci, snahy ovládat druhé, chamtivosti, lží a mnohého dalšího. V politice NENÍ ŽÁDNÉ DOBRO a politik NEMŮŽE BÝT SLUŠNÝ A DOBRÝ. Může být slušnější, než ostatní, ale pak projeví jistou slabost a ostatní na něj útočí o to více.

Jít k volbám s idealistickým přáním vybrat něco ,,světlého“, ,,dobrého“ a ,,hodného“ je představou snílka, která povede v nejlepším ke zklamání, ale v horším případě se volič stává NÁSTROJEM ZLA, které mu předhodilo jako návnadu slova, jež chce on sám slyšet.

Někteří čtenáři tedy ,,volí to dobro, které jim předložila média“.

Další čtenáři si problém staví tak, že by museli vybírat ,,menší zlo“, což je ovšem ,,pořád zlo“ a oni už zlu přitakávat nechtějí…

Jiní čtenáři došli k názoru, že nový kandidát je nástrojem zla a tím bude on sám zlem. Ale původní prezident je však také zlem, protože napáchal ve své politické kariéře mnohé chyby. Čtenář tedy stojí před volbou – volit jedno zlo, nebo volit druhé zlo, nebo nejít k volbám. To je sice také zlo, ale zdá se, že menší… Takže k volbám nešli. To vše má jistě svou rozumovou logiku, kterou tomu nelze upřít.

Já si ale myslím, že je nutné se na problém podívat pod jiným úhlem. Jistě nelze vybírat mezi kandidáty ,,dobro“, ani ,,menší zlo“.

Kandidáti jsou pro mne jen NÁSTROJE pro nějaký účel. Jako třeba lopata, krompáč, nebo jiný předmět pro konkrétní druh činnosti. Jsou to nástroje neosobní, jen věcně použité.

Nový kandidát dovede národ k urychlenému zániku! To není žádná pomluva, ani nepodložená kritika. Vstup do tvrdého jádra EU, urychlené přijetí Eura, přijímání imigrantů a omezení možnosti osobní ochrany občana /zbrojní zákon/, nedovolení referend o setrvání v EU – to je jistá cesta do pohlcení EU a přijetí všech jejích zkázonosných nápadů…nezapomeňme na inovovanou smlouvu Dublin, která zajistí nekonečné přerozdělování imigrantů bez možnosti námitek. ,,Nový“ kandidát by nám tedy zajistil rychlou zkázu bez možnosti tomu nějak odporovat…

A co původní prezident? Ten je přece také proevropský! Ano, ale má plno námitek, rozhodně to nebude urychlovat a je tu možnost, že pod úhlem dalších neblahých kroků EU ještě své námitky prohloubí.

Jeho devízou je to, že nám POSKYTNE VÍCE ČASU PŘED ZKÁZOU NÁRODA. A TOTO JE důvod, proč jsem ho volil.

Na co ale potřebujeme ten čas, když naznačuji, že nás zkáza EU stejně postihne?

Mnohé duše v našem národě nejsou tak špatné, aby se ještě nemohly změnit, ale potřebují k tomu ČAS a PROSTŘEDÍ. V krátkém čase a pod rozvratným tlakem, který se v EU bude stupňovat, by mnohá duše, která zatím není ztracena, mohla podlehnout. Čemu? Apatii nebo nenávisti. To jsou aspekty, které můžeme na temné cestě EU jistě očekávat. Čas a prostředí jsou velmi důležité a mohou mnohé duše ještě v uzrávání přivést k lepším pohledům na svět i sebe.

A pak tu máme ještě jeden důvod, proč POTŘEBUJEME ČAS.

Nevím, kolik čtenářů je dost informovaných o tom, že tento svět má, kromě vlád národů, i ,,vyšší skryté vedení“. Tomuto řízení se říká Globální prediktor a je složeno z několika set vlivných rodin /klanů/, které si rozdělily celý svět na určené sféry vlivu a ty řídí. Jsou to multimilionáři, a proto nemají problém skrytě zasahovat do vlád zemí po celém světě, řídit média, ovládat vysoké školy a tak řídit výchovu inteligence, kterou pak využijí pro své cíle. Cíle to nejsou nijak chvályhodné a světlé. Někteří tvrdí, že tyto mocenské skupiny vychází z původních Atlanťanů. A jestli je to pravda, pak víme, kam tyto duše dovedly Atlantidu a můžeme i vytušit, kam vedou celé lidstvo.

Tyto silové skupiny řídí svět už tisíce let a své vlády se dobrovolně nevzdají. Jejich tiché, skryté působení se pak nakonec projeví v malých věcech, kde je odhalí jen zkušený; ale i ve věcech velkých, jako jsou revoluce a války. Tyto skupiny mají centra řízení a i ta se musí přizpůsobovat měnícím se poměrům na zemi. Současné centrum řízení bylo v USA, ale národní elity Ameriky se začaly osamostatňovat a vznikl známý ,,Stát ve státě“ /skupina, která se vymkla státní kontrole/, což Globálnímu vůdci už nevyhovuje. Stojíme v přelomové době, nejen co se týká soudu, ale i změn v pozemském řízení světa. Řídící centrum je nyní postupně přemisťováno do Číny a Iránu. Rusko v tomto procesu má také svou důležitou roli, proto moudří státníci si k Rusku a Číně ponechávají otevřené cesty. Jen ti, kteří nechápou vyšší řízení a nechávají se ovládat místní národní elitou s jejich zájmy, ti jdou proti dění, kterému nemohou zabránit. Jsou to procesy složité a s mnoha proměnnými a proto také potřebují čas. Jakou roli v těchto velkých procesech můžeme sehrát my, tedy naše země, to závisí v největší míře na tom, jak hluboko budeme spřažení s EU. Zdá se, že v těchto velkých procesech je EU předurčeno k chaosu a rozkladu pod vedením zatraceného Německa.

I z tohoto důvodu je pro nás velmi důležité, abychom byli co nejméně spojeni s EU a měli co nejvíce času na to, abychom se do velkých procesů mohli včlenit. Globální prediktor není žádný lidumil, bez zaváhání a bez soucitu zničí celé národy, jen když to podpoří jeho plány. Svázat se v tomto probíhajícím dění s EU, znamená uzavřít si všechny možnosti se v procesech zachovat. To dělají jen ti, kdo chtějí z nějakých podlých důvodů národy zničit, nebo nenapravitelní snílkové, kteří pomáhají zničit svět, ale při tom jsou šťastní, protože se domnívají, že šíří světlo a dobro. Kolik čtenářů k nim asi bude patřit?

Zkusím tedy shrnout svůj postoj k volbám.

Nechci volit ,,osobu“ a mít tak osobní vztah k nějakému politikovi. Proč? Nikdo není tak dobrý a vzhůru usilující, abych se s ním chtěl spojovat. Spojením s člověkem se současně spojujeme s jeho útvary, ale i jeho přívrženci, je-li to člověk veřejně činný. A když si přečtete jen některé články na internetu od přívrženců obou kandidátů, pak se Vás musí zmocnit hrůza. Když zde čteme, jak někteří přejí smrt Zemanovi, jak si veřejně přejí zřízení koncentračních táborů na likvidaci voličů Zemana, apod., pak jistě s takovými proudy nebudete chtít mít nic, ale skutečně nic, společného. Jenže spojením s osobou politika se spojíte i s tímto… Proto je jistě lepší to nedělat.

Vytvořil jsem pár postřehů, které mohou být užitečné při každé ,,volbě“, jen je pak nutné je přizpůsobit danému účelu:

 • Když vybírám mezi adepty, nebudu se v žádném případě řídit ,,přízní a doporučeními“ novinářů a novin. Jedině jako ,,opačný vzor“, tedy to, co oni doporučují, to určitě nebudu podporovat.
 • Budu se snažit, abych se na ně osobně nevázal a bral je zcela věcně, jen jako ,,nástroj pro daný účel“. Nechci se s nimi nijak spojovat, jako se nespojuji s kleštěmi, lopatou – jen je použiji a pak odložím, až je budu zase potřebovat.
 • Vždy budu vybírat člověka, který se už v dané sféře konkrétně osvědčil, u nějž lze posuzovat činy, ne jen slova a pěkné sliby. A když ten, který se již nějak osvědčil, bude mít ve své historii nějaké chyby, nebudu od něj očekávat více, jak od sebe…a já mám přece ve své ,,historii“ plno přešlapů. Budu pak u něj, jako u sebe, pohlížet především na směr cesty a cíl.
 • Při hodnocení kandidátů se nebudu řídit jejich ,,vnějšími a viditelnými znaky“ /jak vypadají, jak se oblékají, jak mluví, apod./, ale zaměřím se na jejich cíle, tedy, kam nás povedou. Ale přitom se nebudu řídit tím, co NYNÍ ŘÍKAJÍ, ale tím, co DLOUHODOBĚ ŘÍKALI, dávno před volbami. A zahrnu do toho jejich ,,skutky“, jestli odpovídají jejich slovům.
 • To podstatné pro mne bude, co jejich směr přinese duchovnímu vývoji státu a národa. Já už mám svou cestu a odpovídám za svá rozhodnutí, ale ostatní lidé národa ji snad ještě hledají. Na ně musím pohlížet především, abych jim svým přáním nebrzdil nutné prožívání, ale i možné pomoci.
 • Podívám se na to, kdo kandidáty podporuje. Nikdo není sám. V politice už vůbec ne. Za každým stojí skryté, nebo jen méně nápadné síly a další lidé. Budu se zajímat, kdo to je a jaké má on cíle, protože on je přece pak bude uplatňovat přes zvoleného kandidáta do národních zájmů.
 • Pokusím se vytušit, jakou roli bude pod vedením kandidáta plnit náš stát v globální politice.
 • Hlavně nikdy nebudu dbát názorů umělců, kteří jsou dnes samozvanými ,,nositeli morálky“, ač sami svou profesí jen ,,hrají divadlo“, vžívají se do rolí a tím jsou otevřeni všem jemnohmotným formám kolem nás. Jaké jsou to formy, napsal už Abdrushin před mnoha lety – vykřikli byste hrůzou, kdybyste je viděli…
 • Také jistě nebudu dbát názorů ,,studentů“, kteří jsou na školách cíleně vychováváni k multikulti a sami ještě nemají žádné osobní prožitky, aby mohli konfrontovat realitu s vylhanou propagandou. Studenti a umělci jsou dnes hybnou silou různých barevných revolucí, které národům přinesou jen rozvrat stávajícího systému, ale nenahradí ho ničím lepším. Národ se pak stává jen vykořisťovaným a rozvráceným objektem cizích zájmů. Mládež, která se dnes stala nástrojem neodpovědné masy, ovládané internetem, není silou, která by mohla přinést pozitivní změny a už vůbec nepodpoří národ v jeho karmickém a historickém významu. Mládež je prvním multikulturním prototypem ,,nového člověka“, řízeného médii a ,,pěstovaného“ do zvláštního ,,tvora“. Je to jedinec, který už nepotřebuje národ, protože internet je celosvětová síť a on má ,,kamarády“ po celém světě. Je do něj systematicky vtloukáno, že vše, co ho jakkoliv omezuje, je špatné a má to být odvrženo. Omezují ho zákony, jakýkoliv řád, starší generace, protože má zkušenosti a on to nechce slyšet, chce se jen bavit a celý svět i lidé mu to mají umožnit, nebo mu jít z cesty. Taková mládež nemůže řídit stát, protože pro ni tento pojem znamená jen starý obtížný zlozvyk, pěstovaný starými lidmi, kteří nechápou novou dobu. Starý, překonaný pojem, který musí být odstraněn….a proto bude volit ty, kteří mu ,,mluví z duše“/např. stranu Pirátů/. Příklad ,,včera a dnes“. Ve zprávách je napsáno, že ,,skupina aktivistů zabrala dům“, dříve by bylo ,,skupina chuligánů protizákonně zabrala cizí majetek, dopustila se trestného činu, policie tvrdě zakročila…“.

Abych se nevyhýbal konkrétním postojům, na závěr tedy uvedu:

Volil jsem v těchto volbách pana Zemana. Ne proto, že je hodný, slušný, pěkně se obléká, je sportovně zdatný, apod. Volil jsem ho jen proto, že nám může získat trochu času, který nutně potřebujeme, před zkázou a rozvratem, který mocní usilovně budují. Jsem si vědom jeho nedostatků, ale ve válečné situaci se nesmíme pohoršovat nad tím, že Žižka má jen jedno oko a je hrubý. Hlavní je, že umí bojovat, má nějakou strategii a zkušenosti. Třeba selže, třeba ne, nemám nyní jiného bojovníka…

Nevolil jsem pana Drahoše, protože ten by nás mnohem rychleji dovedl do zkázy a vzal by nám různé možnosti, které ještě v získaném čase mohou přijít. Vzal by nám naději.

Oba adepti mi připadají stejně ,,neslušní“, ale pan Zeman to neskrývá a je takový, jaký je. Pan Drahoš hraje roli slušného člověka, ale na každém kroku pomlouval a zesměšňoval svého odpůrce. Proto u mne ztratil kredit slušného člověka. Pan Zeman jej neztratil, protože si nikdy na slušného nehrál.

Z voleb vyhraných panem Zemanem necítím nějaké osobní uspokojení, osobní pocit vítězství, ale mám dojem, že jsem se takto mohl podílet na něčem, co pro tento národ a lid přineslo duchovní naději. A pojem ,,duchovní naděje“ je v tomto případě namístě, i když mnohý čtenář se hned zajíkne, že přece tou jedinou nadějí je Poselství… Jistě, ale aby toto Poselství zde ještě mělo prostor a možnost žít, potřebuje národ a zem ochránit před islamizací, homosexualizací, genderizací a ostatním przněním národa. Pak každý, kdo oddaluje agónii pohlcení národa do nálevky EU, je malou nadějí pro život té velké Božské naděje v tomto světě pohlceném Temnem.

Takto věcně a bez ryze osobních sympatií a antipatií jsem zhodnotil své rozhodnutí koho volit koho ne.

Snažil jsem se přitom vzít v potaz především duchovní směr, který v této době ještě přichází v úvahu, protože mít nějaké vysněné představy, které zde nejsou realizovatelné, je nesprávné, protože se to nezachvívá v momentálním pohybu soudu.

 

Tato úvaha NEMÁ BÝT NĚJAKÝM NÁVODEM, dokonce ani doporučením. Je to jen snaha ukázat, že i na takové pozemské a nepěkné děje se dá pohlížet s nějakým nadhledem. Takový postoj se samozřejmě dá použít při jakékoliv volbě čehokoliv.


P.S.: A ještě malý dodatek. Došel jsem k tomu, že o takovýchto tématech, vyvolávajících rozbouřené emoce, může člověk hovořit jen s těmi, kteří jsou otevřeni jiným názorům, tedy nejsou příliš dogmatičtí ve svém postoji. Pokud toto člověk nerespektuje, přivodí jen hádku, rozpory a zlo. Ale to my přece nechceme! Ve světě je toho už víc, než dost. Žel čtenáři nejsou výjimkou z všeobecných dějů a tak i oni jsou ihned připraveni metat kameny po těch, kdo mají jiné názory. Prosím, respektujte tento zákon stejnorodosti a mé úvahy předkládejte jen ,,otevřeným duším“, ne fanatickým dogmatikům, kteří mi potom píší své soudy…nestojím o jejich ,,rady“ a hodnocení.

Nehažte perly sviním!

 


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031