223. Národ se rozhodl…/24. 10. 2017/

223. Národ se rozhodl…

Tak máme po volbách… Situace je zcela zjevně nepřehledná. A tím nemyslím politicky, ale především ve vytušení cílů aktérů.

Když jsem se v sobotu ráno připravoval na cestu k volbám, říkal jsem si, že by bylo správné poprosit o pomoc… V tom jsem se zarazil a přemýšlel dále. O co ale mám poprosit? Aby to dobře dopadlo? Nebo snad, aby vyhrál ten, koho jdu volit? Nebo si mám říci – ať to dopadne jakkoliv, bude to Vůle Boží? Bude? Když my něco vykonáme, podle svého – tak to asi nebude Vůle Boží. Nebo když si děláme, co chceme – vždy to nakonec bude Vůle Boží? Někteří čtenáři to tak tvrdí… Nakonec jsem dospěl k tomu, že bych si přál, aby vše dopadlo tak, ABY TO DUCHOVNĚ PROSPĚLO LIDEM TOHOTO NÁRODA. Ovšem, když se nad tím zamyslíme hlouběji, tak to může znamenat utrpení, třeba i zničení, když lidé jinak neprocitnou… Takové přání musíme pronést s plným vědomím, že jsme připraveni přijmout pomoc jakéhokoliv druhu, jen když nám to pomůže na DUCHOVNÍ CESTĚ! Mám takový dojem, že v mnoha čtenářích stále přežívá názor, že když se člověk modlí, pak pomoc bude ,,pozitivní“ podle jeho představ. A když prosí za národ, musí mu být pomoženo, aby se ,,měl dobře“.

Vraťme se však k výsledku těchto voleb. Chtěl bych se pokusit na výsledek podívat jako čtenář Poselství.

S jasnou převahou zvítězil pan Babiš. Ani nelze říci, že zvítězila nějaká strana, protože jeho uskupení se vždy klasifikovalo jako hnutí, ne jako strana. Jenže vlastně nelze ani říci, že zvítězilo hnutí ANO, protože celá tato ,,instituce“ je vlastně jen nástrojem jednotlivce. Vlastně existuje jen pan Babiš a jeho pomocníci, nebo spíše, jeho nástroje a pak sympatizanti. Protože mnozí, kteří osobně zažili nějaké jeho spolupůsobení, to podávají tak, že on je bezvýhradným vládcem, kdo jej neposlechne zcela, ten musí z cesty. Můžeme tedy říci, že zvítězil pan Babiš. Co reprezentuje ten člověk a proč měl tak velký úspěch? Tuto otázku si klade mnoho politických odborníků i lidí prostých. Proč je to tak nejasné? Protože pan Babiš je muž ,,mnohotvárný“, neříkám však muž mnoha tváří. Jeho vnější projev je stejný, ale názory je proměňují až o 360 stupňů. Na mnohé přímé otázky vůbec neodpoví a začne mluvit o něčem/o někom/ jiném, na jiné odpoví nějak a za nějakou dobu zcela opačně /přijímání imigrantů, euro, apod./. Tím si vlastně každý posluchač může do jeho řeči ,,doplnit“ to, co hledá. To je pak část jeho úspěchu. Část národa si z něho vytvořila – Juro Jánošíka …a on jim to nevymlouval, proč taky? Nenávist, především KONKURENČNÍ NENÁVIST, jiných stran mu pomohla nasadit věnec mučedníka a rebela, zachránce národa. Myslím si, že i mnohý čtenář si v tomto člověku ztělesnil svoji představu ideálu, protože kdo jiný touží a přeje si najít ideál, než člověk duchovní. Je ovšem velkou otázkou, jestli mu sami nepodsouváme naše představy, ale to se jistě dozvíme brzo. Vždyť již v prvním povolebním proslovu nás ujistil, že chce rozhodně zůstat v EU a NATO. A jelikož je to EU, které provádí islamizaci Evropy a NATO, které rozpoutává války po světě, pak to vypadá, že idealisté nebudou s tímto výsledkem úplně nadšeni.

Chci se však na to podívat z poněkud jiné strany. Ve světě vzniká nový trend-nahrazovat politiky a státníky – jiným nástrojem – podnikateli. Není to jen u nás, je to nový světový trend. Celkem logický trend – vytěsní se tak všechno emotivní a zůstane jen ostrá kalkulace výhodnosti. Pan Babiš se nijak neskrývá s tím, že chce vést stát jako firmu a je zřejmé, že jako svou firmu. Co to však znamená? V jistém smyslu to zní pozitivně – ve své firmě člověk nedělá zbytečné a neužitečné činnosti, neplýtvá zdroji a nerozhazuje své peníze za zbytečnosti. Podnikatel kapitalistického střihu hledí jen na výtěžek a zisk, co je nerentabilní, toho se ihned a bez lítosti zbaví. Ve firmě nevadí, když vyhodíte staré stroje a koupíte nové, výkonnější. Taky nevadí, když málo pracovitého pracovníka vyhodíte a nahradíte pracovitým. V této sféře je to logické, ale národ není firma a člověk není stroj. Jsou to živé děje, konec konců existuje i pojem ,,duch národa“, takže i národ nemůžeme brát jako ,,věc“. Co dělal špatně Lucifer? Chyběla mu Láska a nelítostně ničil vše, co nebylo ,,dost dobré“. To je přece princip ,,řízení firmy“. Pan Babiš je ztělesněním Rozumu. Pohlíží na vše z hlediska ,,rentability“. Ovšem, je dítě rentabilní? Jedině, když už víme, že bude dobré pro systém. To může vést časem ke snaze o genetické/i v příbuzných oborech pan Babiš již podniká-umělé oplodnění/ třídění rentabilních a nerentabilních, což ovšem nedáme dohromady s principem inkarnačního vývoje. Dáme to ale lehce dohromady s principem zavržení, který používá Lucifer. Je rentabilní důchodce? Není, stojí stát plno peněz a nemá dost velký výkon. Je rentabilní postižený? No určitě ne, jedině, že by se na něm dalo vydělat vytažením peněz ze sociálních rozpočtů. Ale pokud je ten rozpočet ,,mé firmy“? Budu vyhazovat za něco, co se mi nevrátí? Je toto rentabilní? Stát a národ se nedá řídit jako firma! Podnikatel, zvláště velkopodnikatel si nemůže dovolit nějaké politikaření, ale ani zaměření konkrétním směrem. Musí být otevřený tam, kde bude nejlepší zisk. Proto očekávat u pana Babiše nějaké ,,národní postoje“, sociální cítění, ostrý postoj k EU/staví v Německu největší fabriku na hnojiva v EU-půjde snad sám proti sobě a svému podnikání?/, je poněkud naivní. Všechna ta pole, na kterých byla potrava a dnes je tam řepka pro malou příměs do biopaliv – to jistě není péče o přírodu, láska k zemi a národu, snaha o soběstačnost národa, ale ,,dobrý podnikatelský záměr“. On se bude volně otáčet těmi směry, které budou přinášet největší zisk. A protože stát je ,,jeho firma“, bude hledat zisk pro sebe a samozřejmě i pro ,,svou firmu“. Ta firma, tedy my, bude řízena ostrou selekcí na to, co je výhodné a co ne. I my budeme takto posuzováni. Očekávání některých, že on bude ,,tvrdý“ jen na ty ,,špatné“/a každý si pod tím představíme ty, kteří podle nás takoví jsou/, je naprosto naivní. Takový podnikatel by neuspěl, on musí být tvrdý na všechno, na každého, kdo nepřináší maximální výnos ,,firmě“. Nemylme se, to jsme i my, zaměstnanci jeho firmy. Ti ,,správní“ pro firmu v této době nejsou ti morální, národní, rodinní, míroví. Jsou to ti, kteří za málo peněz dají dobrý zisk zaměstnavateli. Dobré pro podnikatele je nemít konkurenci, ona snižuje zisky, stlačuje ceny, a vytváří zbytečné náklady. A konkurencí nejsou jen firmy, ale i lidi. Kdo se v tomto prostředí nepohybuje, tomu to možná bude připadat jako divné, ale z hlediska rozumu je to zcela správné a žádoucí.  Být zaměstnancem ostrého a tvrdého rozumáře je pro duchovně cítícího člověka – utrpení a cesta do těžkých problémů, viz. Abdrushinova přednáška o jeho střetu s lidmi rozumu. To však neříkám jako kritiku pana Babiše. Chci jen poukázat na to, že většina voličů zvolila ROZUM. Proč? Někteří, mnozí, z nějaké formy prospěchářství – on nám dá tu ,,koblihu“, kterou od života čekáme – prospěch malých, velkých věcí, předmětů, pohodlného života. A klidně vymění osobní svobodu, možnost vlastního názoru, špiclování a udávání, za ten pocit ,,mohu mít každý předmět a požitek, mám se dobře“. Touha po svobodě je totiž možná jen u člověka, v němž duch aspoň trochu žije. Jiní, jak jsem již napsal, si k němu přibásnili ideál, který hledají. Další ho volili ,,na truc“, jako vzdor proti všem těm stranám, které ,,kradnů“ a lžou. Ať tak, či tak, myslím si, že většina bude zklamána, protože pana Babiše ,,nepochopila“, ale vidí v něm jen splnění svého přání – a každý má jiné, i protichůdné, takže to jistě nepůjde. Jen pro příklad – nejde být v EU a přitom se neřídit zákony EU. A jestliže EU chce mít v každé zemi milióny imigrantů, tak tam prostě budou. Nejde být v NATO a neřídit se jeho pravidly. A jestliže NATO dnes říká, že nemusí chránit své členy, ale oni musí poslechnout jeho příkazů …a jeho hlavním cílem je ohrožovat Rusko, nejlépe zničit Rusko, pak prostě jeho členové půjdou do války s každým, koho NATO označí. Když NATO zavelí, půjdeme ,,zabít Rusa“. Proč? Protože nám bude přikázáno a politiky ,,posvěceno“, že je to správné, jiných důkazů už dnes není třeba. Nelze jinak! Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš a je to tak správné. Dalo by se napsat mnohé, ale toto není politická úvaha, proto tento bod uzavřu konstatováním – tento národ zvolil jako nejdůležitější ROZUM.

Co byla další volba? ODS – to je snaha zachovat staré pořádky, především pro vyšší třídu, podnikatele, inteligenci. Nic neměnit, zachovat to, co je. K palčivým otázkám světa se moc nepřibližovat, stát jako pan Profesor opodál a zaujmout ,,filozofické stanovisko“. Celkově – zachovat to staré. Jenže svět je ve velkém kvasu a proto nebude možné ,,se nehnout“.

Piráti. V jistém směru znovuzrození Hippie. Nevázat se žádnými pravidly, tančit, zpívat, kouřit trávu, chatovat, vzít si vše, co chci a pohrdat každým řádem, systémem a společností jakéhokoliv druhu – to vše jsou přece jen pouta, zlomte je – jdeme do nich! Život bez závazků, odpovědnosti, bez morálky a bez hranic. To pochopitelně koresponduje s ,,vítačskou doktrínou otevřených hranic“, podporou menšin/nejen imigrantů, ale i homosexuálů, pedofilů, každého, kdo není začleněn v systému….jdeme na ně – jdeme proti systému a rozebereme ho. Zvolit Piráty je snaha rozbít celý systém společnosti a pak i světa. Je to trochu podobné islamizaci, ale ta ve svém konečném cíli už nebude brát ohled na ,,zábavu mládeže“, ale smete je tak, jako homosexuály, nevyjasněná pohlaví, politiky, náboženství i bezvěrství. Zbude jen Alláh a ti, kteří jsou mu zcela oddáni. Piráti předložili mládeži vítanou formu ,,vzdoru proti společnosti a řádu“, těm starým hlupákům, co ten svět vytvořili tak nezábavný, nudný a neprospívajícím ,,potřebám mládí“. Poznání falše světa v probuzeném mládí, jak je popisuje Poselství – to je zneužito a namířeno ne proti nesprávnému, ale proti jakémukoliv omezení pyšného lidského ducha. Toto je ještě nebezpečnější, než volba první, volba rozumu. Piráti – to je volba sebezničení z pýchy a pohrdání řádem.

SPD. Ať už má pan Okamura osobní cíle a ambice jakékoliv, já zde hodnotím směr a v tomto případě ne osobu. A z těch prvních čtyř stran je to jediná, která nabízí hodnoty, nějak porovnatelné s něčím, co souvisí s řádem. Osobní odpovědnost politiků, soudců, včetně trestné a hmotné za svá rozhodnutí. To je jistě správné a odpovídá to řádu stvoření. Přímá volba a odvolatelnost politiků. Když politici ,,nalezou“ ke svým korytům, pak si tam sedí až do konce volebního období, přesto, že neplní to, proč je občan volil. Vytváří koalice, kde je původní směr strany částečně, nebo zcela odkloněn a nikdo s tím nic neudělá. Že by mohli být politici ,,odvoláni lidem“, když je tento povolal – to je jistě správné. Nedovolit islamizaci našeho národa – to jistě odpovídá celé podstatě pojmu národ, inkarnačním mechanismům, zákonu karmy, apod. Takže z těch čtyř prvních stran je tato jediná, která má nějaké body, které můžeme, z hlediska řádu, považovat za smysluplné. Pro tuto stranu se vyslovilo cca 10% z 60% voličů. Nechci to přesně přepočítávat, tak řekněme velmi přibližně, že z celého národa se pro tyto ideály vyslovilo cca 6% lidí. Přitom podle průzkumů většina národa nechce otevírání hranic a islamizaci země… Proč se tedy neprojevila při volbách? Bude to mnoho důvodů. Lenost, ignorace, apatie/nemá to stejně cenu/, ovlivněnost médii /jsou to nacionalisti, populisti, fašisti/, strach z neznámého /kdo ví, kdo to je a co vlastně chtějí/, ovlivněnost propagandou /ten Okamura už měl jednu stranu a jak to dopadlo/, závist /pomluvy v tisku-vydělal na tom strašné peníze, kdo ví, kdo ho sponzoruje/, určitý nacionalismus/je to Japonec, jak může mluvit za Čechy /a možná ještě kdeco jiného.

Nicméně, když odhlédneme ode všeho osobního a ponecháme jen základní principy… Téměř polovina národa z různých důvodů nechce zasáhnout do toho, co a jak zde bude.

15% národa chce, aby vládl rozum a oni z toho měli výhody /jak jsem uvedl, někteří v tomto procentu to nedělali z vypočítavosti, ale proto, že si zidealizovali skutečnost

6% chce mít svůj stávající klid

6% chce rozbít systém a možná ani netuší, že to znamená anarchii

6% by chtělo chránit národ, zemi a i jiné hodnoty, než jen materiální

Zbytek hlasů se rozpliznul na zánik starých zprofanovaných stran a ambiciózních národních straniček, které zatím nechtějí připustit, že sto malých stran nezmění nic, ale sto malých stran, které se spojily do jedné stočlenné, dokázalo změnit svět. Chce to slevit ze své sebestřednost, spasitelství a myšlenky, že jen já dokážu změnit svět…snad se ještě poučí, všichni. Pochopitelně včetně pana Okamury, aby našli společný svazek, který má šanci na podstatnou změnu společnosti…

Z mého pohledu si národ připravil těžké prožívání a odsouhlasil věci, které vůbec nechtěl /islamizace, špiclování, likvidace živnostníků, rozvoj další byrokracie, podporu všemožných nepracujících existencí, jako jsou sqvoteři, kradoucí jiným jejich majetek, uvolnění prodeje drog, snahu otevřít hranice a zničit ty zbytky nějakého řádu, který ještě drží chatrný svět pohromadě…/. Bylo by to k uzoufání, ale je nutné se na to podívat tak, že až to tu bude jako v Callais, až tu budou no-go zóny a pár explozí měsíčně, snad lidé uvidí svět a hodnoty jinak. Že už pak bude možná pozdě? Na záchranu národa, možná i života, může být pozdě, ale na duchovní probuzení nemusí být pozdě. Soud je o záchraně ducha člověka a naše prosba o pomoc Boží se týká naší podstaty – tedy našeho ducha. Neumíme-li jinak dojít k poznání, pak přichází tvrdá pěst osudu, toho, který jsme si sami vytvořili…

Pozorujme tedy nastávající dění, ať se poučíme a máme z toho duchovní užitek. Dnes se často používá termín, že se někdo ,,odkopal“, tedy ukázal své skutečné cíle, spadla mu maska, ukázal ,,co je v něm“ uvnitř. Věřím, že to před námi stojí a stát bude. Třeba se mýlím a rozumáři se změní v duchovní lidi, Piráti budou zachraňovat rodinu a národ místo sqvoterů a imigrantů…uvidíme. Jen se musíme pokusit o nezaujaté, neosobní sledování, pak nám cokoliv může být k duchovnímu užitku.

Nejsem žádný hlasatel pravdy, dokonce ani té naší malé, lidské. Jen tu dávám ,,na papír“ své postřehy pro Vaše vlastní zkoumání a pozorování. Když Vás vyprovokuji k zostřenému pohledu kolem sebe, pak to budu brát, jako něco pozitivního k čemu jsem napomohl.

-ZF-

P.S.: Bude snad toto naše nová vlajka, jako výraz našeho nového směru?

JÁ doufám, že NE!


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031