105. Poselství nového roku /20.1.15/

105. Poselství nového roku

zdenekfritz

Starý rok předává vládu tomu novému, copak nám asi přinese? Má snad pro nás nějaké poselství?
Obraz o předávání vlády jedné postavy, znázorňující pozemský rok, druhé, bývá často kreslen. Bereme to jako zábavnou metaforu či žertík. Kdo ale pozoruje pochody v sobě a ve svém životě, snad si již všimnul, že skutečně každý rok vyvolává v člověku jakési jiné dojmy a stavy. A to bez ohledu na společenské nebo klimatické jevy. Je pro člověka toto časové období nazývané ,,rok“ nějak nevyhnutelně ,,předurčeno“, určí jeho osudy v tomto období? Je to tedy ,,cosi“, co změní jeho život, aniž on sám má nad tím výraznější kontrolu, nebo je to nepodstatné a nemá smyslu se tím zabývat?

zdenekfritz

Jestliže existuje zákon čísel /…a on skutečně existuje/, pak je každé číslo nějak definováno a ,,cosi“ znamená i přináší. Pak samozřejmě i každý rok, protože má své ,,číslo“, musí mít jakési své předurčení. Jenže kromě toho přece existují karmická vlákna člověka z jeho minulosti, měnící se vliv hvězd a pak samozřejmě i okamžité následky jeho současných rozhodnutí…
Jsem přesvědčen, že to hlavní, nejbližší a také nejosobnější pro člověka, jsou jeho vlastní osudová vlákna, která si on sám svými rozhodnutími nechal v tkalcovském stavu stvoření jako na objednávku utkat. To je to jeho osobní a je to s ním samým co nejúžeji spojeno. Vyzařování hvězd působí mnohem šířeji a nejen na jednotlivého člověka, ale na všechny, kteří jsou na ně nějak napojeni. Podobně pak každý rok přináší předpoklady, které vytváří různá pole působností, která potom vyvolávají individuální reakční odezvy na postoje člověka, ale i jeho karmu. Toto pole působností vytváří společnou kulisu s hromadným scénářem, pro všechny zúčastněné herce /vtělené lidi/. Jejich role jsou různé, ale všechny jsou v rámci společného scénáře. Každý člověk může svou roli hrát lépe nebo hůře, zapomenout na scénář a jen tak ,,improvizovat“, nebo se zcela vymkne scénáři a pokusí se ze scény utéct někam do baru nebo své šatny. Na chvíli se mu to i může podařit, ale jednou se každý musí na scénu vrátit a nechat přes sebe přejít ,,hodnocení pozorně sledujícím publikem“.
Je tedy jisté, že scénář daného roku je důležité znát, aby člověk mohl v jeho rámci pochopit svou vlastní roli. Člověk by měl tedy přistupovat k novému roku svědomitě, zodpovědně a bděle naslouchat jeho poselství. Zná-li člověk poselství roku, má naději zvládnout všechno přicházející, protože na dané věci více zaměří svou pozornost. Ale u tohoto malého ,,poselství“ je to stejné, jako u velkého ,,Poselství“. I u něj nestačí o něm ,,vědět“, nestačí je ,,číst“, ale člověk je musí pochopit a žít je v každém okamžiku každého jednotlivého dne. To je intenzivní práce uvnitř daného rámce /scénáře/, která musí být neustále v člověku samém zpracovávána v reakci mezi jeho osobností, okolím a situacemi.
Co tedy před nás staví nový rok 2015? Vezmeme-li za základ toto číslo a vyloučíme-li nulu /jako duchovně prázdnou hodnotu/, pak nám zůstává trojčíslí 215, které, vztáhneme-li je v zákonu čísel, mluví o nutnosti využití síly /aktivity, činorodosti/ v pozemském prostředí k vysokým duchovním hodnotám ve stvoření /ale též i ve smyslu svého správného tvoření, tedy své činnosti/. Skrytým nebezpečím, které spočívá v našich nesprávně pochopených pojmech, je zkřivený pojem ,,láska“. Zde je nutné intenzivně hledat nové, lepší a niternější chápání tohoto pojmu. V něm, tak jak jej chápeme, je veliké nebezpečí selhání a zmaření vlastního úkolu. Toto poselství je určeno číslu 8, což je duch. Duch sám tedy musí správně vnitřně zpracovat a využít toto poselství nového roku, pro něj je určeno ,,volání“ tohoto roku. Je to tedy ,,rok ducha“ a snad i určitá zkouška, v ohraničeném čase, jak umí naplnit to, co od něj nyní stvoření požaduje. Zmiňované nebezpečí nepochopené lásky má ovšem hlubší smysl, protože láska je vždy pojmem, který je blízký pojmu Bůh. Nepochopení lásky je výrazem nesprávného postoje ke Stvořiteli, je to varování před sobectvím a příliš ,,osobním“ postojem k řešení životních situací. Příliš velkým ohledem na sebe, protože pravá a skutečná láska není osobní, ale všeobsáhlá a k té máme vývojem směřovat.
Uplynulý rok, byl rokem vůle a každý by si při celoroční rekapitulaci měl zhodnotit, jestli jeho svobodná vůle v uplynulém roce vždy šla po cestách, které určuje velká a všeobsáhlá Boží vůle…
Protože poselství roku 2015 je určeno pro ,,ducha“, měli bychom naše úsilí směrovat k němu, tedy do nitra, k cítění, vnitřnímu hodnocení. Tedy méně se soustředit, a to i v otázkách ,,duchovních“, na vnější věci, i když vypadají dobré a užitečné, ale mnohem více se obrátit se svou činorodostí ,,do sebe“. Jen v našem nitru máme vystavět oltář, u něhož může duch pokleknout a otevřít bránu citu vzhůru, na cesty vedoucí ke svému Bohu…
Proti tomuto velkému poslání nového roku budou stát naše sklony, pochybování rozumu, naučené postoje, názory a karmické dopady. Ony naučené postoje ani nemusí být vždy jen ,,špatné“, ale třeba jen příliš zaměřené na pozemské věci. Ve všem bychom mněli hledat ,,ducha“, tedy podstatu a nedovolit, aby vnější formy zastínily vnitřní obsah. Člověk rozumu, kterým jsme my všichni, vždy všechno hodnotí podle obalu a duch jakékoliv věci, činu, osobnosti nám uniká, protože již neumíme věci hodnotit ,,duchovně“, tedy nahlížet ,,dovnitř“ a hledat ,,důvod“ činů a jevů. I to tedy patří k poselství tohoto roku-hledat ve všem podstatu a nehodnotit, ani se nezaměřovat na splňování jen vnějších forem. Hledat tedy ,,ducha“ věcí a událostí, ale i příčin našich rozhodnutí. A ducha /ani podstatu věcí/ rozumem nalézt nelze, ducha lze jen vycítit a spojit se s ním opět jen duchem.
Přeji Vám do nového roku pochopení a uchopení jeho poselství, nalezení ducha ve všem, co se Vás dotkne, ve všem, co děláte a čemu jste nakloněni. Tento rok je určitou maturitou Vašeho /i mého/ ducha, nenechme tuto příležitost přejít bez užitku…bylo by víc než smutné u zkoušky propadnout.
Vstupme tedy do tohoto nového Roku ducha s předsevzetím jej učinit svým přítelem, rádcem a pomocníkem na své dlouhé cestě, v níž tvoří jen jeden krátký, ale možná velmi důležitý krok. Krok k domovu a naplnění smyslu své existence.
Tento rok je voláním k probuzení našeho ducha!
Zdeněk Fritz

 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031