170. Nový rok 2017 /26.12.16/

Nový rok 2017

Jistě mnozí z Vás znají přednášku Nový rok 1935 a ti, co ji neznají, si ji mohou přečíst zde.

Najdeme něco společného s podstatou zmíněné přednášky a přicházejícím rokem? Já myslím, že ano.

Podstatným, sdělením přednášky je, že zmíněný rok měl přinést hrubohmotné děje soudu a to tak viditelně, že s nimi každý bude konfrontován. Zdá se, že k tomu tehdy nedošlo, alespoň nevím o nějakých historických faktech, které by uváděly něco tak mimořádného. Nicméně slova Abdrushinova, nebo lépe Slovo je živý tvůrčí děj, o čemž vlastně také mluví zmíněná přednáška. Takový děj je interaktivní, takže reaguje na odpor, který se mu staví do cesty splnění. Jestliže tehdy ten děj nemohl proběhnout ve viditelně projevené formě, je dějem nedokončeným a proto i  nadále probíhajícím. Každý Nový rok přináší v nějaké pozměněné formě obnovení tohoto zaslíbení. Jak se toto obnovení projeví, to záleží na stavu zhutnění hmoty, stavu a reakci lidstva a v neposlední řadě i na vlivu záření hvězd, zákonitostí spojených se zákonem čísel a kdo ví čím ještě, o čem nemáme ani ponětí.

Zjevně byl končící rok 2016 v procesu soudu rokem hrubohmotně významným. Při podrobnějším sledování zjistíme, že jen zviditelnil různé negativní děje, které již delší dobu utajeně probíhají v lidské společnosti. Letos však došlo k velkému zesílení negativních snah a tím i k jejich zviditelnění. Že jsou to procesy jednoznačně jdoucí proti Božímu řádu, na to jsem již mnohokrát upozorňoval, takže to nemusím znovu opakovat. Zmíním tedy další rovinu, která nemusí být lidem, kteří nesledují společenské a politické dění, tak zjevná. V různých státech, a to nejen Evropy, ale např. i v USA dochází rozdělení společnosti na dvě početné skupiny. Je to skupina, která chce zachovat jakýsi řád a druhá, která chce vytvořit nový řád a nového člověka. Žel tento nový řád a nový člověk je téměř v každém ohledu něčím, co jde nejen proti všemu starému, ale hlavně proti řádu přírody, přirozenosti a morálky. Zjednodušeně se společnosti a národy štěpí na ty, kdo uznávají řád a na ty, kteří jím pohrdají. Když vyloučíme ,,náboženskou rovinu“ a ponecháme jen věcnou, zůstane nám boj o uznání řádu a tak nevědomě boj o uznání Boží Vůle. Většina lidí si to pochopitelně neuvědomuje, protože člověk dneška už není ,,duchovní“ a duchovno si sloučil s náboženstvím, které je zase spojeno s církevnictvím. Tato vazba pak odpuzuje lidi mající neblahé inkarnační zkušenosti s pojmy ,,církev“, ,,dogma“ a lež. Z původní touhy po Bohu a přirozené duchovní potřeby sklonit se před Jeho vedením a vůlí, jim už zbyly jen nejasné fragmenty projevující se tušením, že je nutné zachovat jakýsi pořádek a řád, jinak bude zle. Jejich odpůrci, různí Sluníčkáři všeho druhu už necítí ani to a mají v sobě jen uctívání člověka chápané v jeho velikosti, schopnosti změnit celý svět, jak se mu zachce, v jeho domnělé ,,lidskosti“, což je však jen výraz pro vlastní sebepřeceňování. Z ducha pak už zbývá jediné – duchovní pýcha, která však současně ducha neuznává.

Letošní rok 2016 byl tedy rokem zviditelnění třídění lidského ducha. Co by tedy mohl přinést ten příští rok, má-li zůstat ve smyslu původního zvěstování?

Měl by, podle mne, přinést v nějaké formě konfrontaci, už ne jen mezi dvěma proudy v lidstvu, ale mezi lidstvem a projevem Vůle Boží. My lidé bychom měli narazit na Vůli, nebo také na sílu, kterou Vůle vyvolává.

Z pohledu čísel byl rok 2016 prostým vyjádřením čísla 9, tedy víry. Uprostřed těch matoucích rozporů, manipulací, útoků na soucit, lásku k bližnímu, toleranci – vše zneužito k nízkým cílům temných, mohla člověku dát opravdovou oporu jen živá víra v Boží řád, Boží spravedlnost, protože svět, náš lidský svět je toho všeho opakem a člověku bere každou naději. Jen víra mu ji dodává, posiluje a provádí ho temnotou této hrůzovlády temných sil.

Rok 2017 je návratem k počátku číselné řady /1-9 a pak opět 1/. Je to tedy návrat k Síle, ale je tu jeden nový aspekt. Zatímco předchozí číslo vzniklo prostým součtem číslic – 2 + 1 + 7 = 9, nyní součtem vzniká dvouciferné číslo 10, které musíme znovu sčítat. Toto ,,sčítání“ naznačuje jistou interakci dvou segmentů. Síla je jasná, ale co znamená ta nula? Nechci to hodnotit a rozebírat matematicky, ale jen pojmově. Nulu v tomto případě chápu jako veličinu nedefinovanou, která ale ve spolupráci s jiným číslem může jeho hodnotu zesilovat. Desítka, tedy 1 a 0 je násobně víc, než jen jednička. Nula však také znamená jistý předěl, rovinu, od které je možné ,,jít vzhůru“ do kladných čísel, nebo dolů, do čísel záporných. Nula tedy sama nemá hodnotu, ale má velký význam pro hodnoty jiné. Můžeme člověka chápat jako nulu, ne snad ve smyslu degradačním, ale spíše jako ,,tabula rasa“ – deska nepopsaná, čistý list, který může být popsán různým způsobem, a tak mít různou hodnotu/kvalitu/. Ve smyslu těchto dějů to mohu vykládat i tak, že síla přichází a je na člověku, jak se jí otevře/co si s ní počne, jak se k ní postaví/, pak mohou nastat kladné děje, nebo, při jiném postoji, děje rozkladné. Symbolicky si též můžeme nulu představit jako prázdnou kružnici, do níž injekční jehla/síla/ může vstříknou ,,živou vodu“. Tím se kružnice stane něčím jiným – útvarem s hodnotným obsahem.

Fyzicky – je jisté, že započaté společenské, politické a mezinárodní děje budou pokračovat, a tak se bude zvyšovat tlak mezi oběma elementy. Síla, kterou nový rok přináší, je silou ,,shůry“, která jistě bude reagovat na dění v lidské společnosti, ale nemusí být přímo spojená se společenským děním, může být situována do dějů bytostných. Bytostné děje do současného zmatku, chaosu a lidského pekelného řízení světa doposud účinně nepromluvily. Snad je nám tím dán prostor, abychom mohli ukázat, co v nás je…a to se štědře naplňuje.

Je téměř jisté, že mocní tohoto lidského světa, kteří jej ženou do záhuby, se dobrovolně svých plánů nevzdají a jak jim vyvstává nepříjemný nepřítel v lidovém vzdoru. Proto budou jistě ze všech sil a všemi nečistými prostředky bojovat za potlačení lidských tužeb po svobodě. Boj a spory tedy jistě zesílí a bude snaha vše urychlit. Mají-li být muslimští příchozí pákou na rozklad národů, pak bude snaha jich sem protlačit co nejdříve, co nejvíce. Je-li snaha zkazit dětskou populaci, pak se zesílí ,,nové výchovné metody“, je-li snaha zničit ty pozůstatky jakéhosi ještě trochu normálního vztahu žena/muž, pak se musí stupňovat donucovací snahy vytvořit ,,nového člověka“, který není definován ani jako žena, ani jako muž. To už se děje a má to i svůj název ,,třetí pohlaví“. Takové snahy se budou stupňovat, protože temno dobře ví, že je nutné zničit všechno normální, aby usínající lidský duch byl pohlcen chaosem a neměl už nic, o co by se mohl opřít. Protože víru mu sebraly církve, tak morálku mu budou chtít sebrat moralisté.

Ono zvěstování ze zmíněné přednášky, že všichni zjevně uvidí projev Boží Vůle, se jistě bude viditelně naplňovat. Jen je zapotřebí pochopit, že se bude naplňovat v jiných formách, protože je jiná situace. Jestliže budeme konfrontováni se skrytým temným mechanizmem – bude nám ,,zjeven“, zviditelněn jeho úmysl, pak v tomto ději můžeme konfrontačně poznávat, co je odklon od Božího řádu a kam vede. Tím více bychom se v prožití, bolestném prožití, měli odpoutávat ode všech nesprávných postojů a přimykat k Božímu řádu. Tím se budeme odpojovat od temných principů. Že jsme to neudělali dodnes, to je nyní zjevné a takto je to ještě více zviditelněno. To, co se prohlašovalo za ,,lidské“, ,,soucitné“ ,,,sociální“ a ,,solidární“ se zjevuje jako falešné, vylhané a manipulativní zneužití morálních pojmů na nemorální cíle. I my máme, přes všechno poznání, tendenci se nechat chytit do morálních slov a z lenosti nedomýšlet jaká ústa je hlásají a kam vedou cesty těchto manipulátorů. Nový rok nám bude pomáhat ocelovou holí rovnat naše ponížená záda, skloněná před lží, kterou neumíme stále ještě dobře rozpoznat.

Nový rok 2017 pro nás může být rokem prohlédnutí a tím ,,zjevení“ podstaty věcí, pravdivosti dějů – odhalením pravdy. To vše opět vede člověka od omylů a přetvářky zpět do Boží náruče, zpět do Jeho řádu, pryč od lží a věrolomností tohoto světa. To vše ale, na rozdíl od minulosti, ve skutečném prožívání, ne jen v teoretizování, citování a povznášení.

Poslední slova Abdrushina určené čtenářům zněla: ,,Nyní jděte a prožívejte, už vám nemám víc, co říci“.

A o tom bude rok 2017…zcela jistě.

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031