O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Stažení souborů


 

Zde si můžete stáhnout slíbené soubory:

 


Chápu Vaši radost i nadšení při případném dalším šíření, ale musíte vzít do úvahy i pozemské zákony. Nemám žádný souhlas k veřejnému šíření a člověk nikdy neví, jestli někdo nepovažuje některý ze spisů či textů za svůj majetek. Proto postupujte s rozvahou, citem a rozmyslem, ať nezpůsobujeme škodu, když chceme šířit radost a moudrost.


Poděkování paní Sychrové a Zapletalové za zpracování textů. Defensor pacis za poskytnutí knih Grálu.

Nábídka nakladatelství Defensor pacis

Brněnské nakladatelství Defensor pacis mi zaslalo nabídku, kterou Vám tímto předkládám:

Zde si můžete stáhnout a používat 4 Abd-ru-shinovy spisy a 9 tzv. životopisů v několika formátech/pro počítač, čtečku, mobil/pdf, mob, word, epub/:

Nábídka webu Otázky pro život

Veškeré, zde předkládané otázky a reakce na ně, jsme zpracovali do tiskových i počítačových souborů formátu PDF. Otázky jsou rozděleny do dílů/nyní 1 až 4/. Tyto soubory je možné si nechat vytisknout v kterémkoliv repro středisku a nechat si je svázat do kroužkové vazby. Současně jsme vytvořili i v celkový soubor obsahující vše. Ten je určen na prohlížení v počítači, protože pro tisk a vazbu je příliš obsažný /více, jak 700 stran/.

Původně jsme plánovali za poskytnutí spisů požadovat nějaký, alespoň symbolický, poplatek. Nyní jsme došli k tomu, že je poskytneme zcela bezplatně. Nicméně, jelikož jsme lidé znající zákon vyrovnání, nebude ode mne jistě nijak troufalé, když poprosím každého, kdo si dokumenty stáhne, aby mi poslal e-mailem poděkování. Mohu je zde potom zveřejnit, nebo ne, podle přání odesílatele. Budu tak mít přibližný přehled o Vašem zájmu o naši práci. -ZF-

Dodatky k otázkám, které vznikly až po vydání tiskových dokumentů. Máte-li zájem, stáhněte, vytiskněte a vložte/případně i vlepte, na příslušné místo svých vytištěných a svázaných dokumentů.

Spisy a tvorba paní Janové. Paní Janovou/jedná se o pseudonym/ jsem nikdy nepotkal. Seznámil jsem se však řízením osudu s panem Musilem, který byl, před jejím odchodem, jejím manželem. Od něj jsem s obdivem zjistil, jaký to byl živý a tvůrčí duch. Ale doba mu nepřála a v čase socialismu se příliš nedala šířit tvorba postavená na Poselství Grálu. Dnes zase čtenáři tíhnou k literatuře ,,uznané" a tak tvorba paní Janové zůstala nějak ,,mimožánrová" i dnes. Rád bych její klady poodhalil a její tvorbu povytáhnul ze šuplíku. Proto zde dám k dipozici jedno z jejích děl. Je to scénář k divadelní hře, dle mého, je zde velice dobře podaný ,,zásadní problém člověka". Chcete-li přečtěte. Pokud by byl větší ohlas, zveřejnil bych případně i něco dalšího z její tvorby.