O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Pomoc


 

Pomocné materiály, doporučení

Přihlášení

Doporučení a informace k přihlašování do sekce pro registrované: ,,Pro členy" ZDE


Slovníček pojmů

Starší čtenáři mají někdy problém s orientací v nových, často používaných slovech. Například ,,gender", inkluze, apod.

Zkusil jsem nejpoužívanější pojmy dát do nějakého souboru.

NEŠÍŘIT! NEPŘEPOSÍLAT. NESDÍLET!!!

Heslo je v něm stejné, jako je do jednotlivé otázky.

K dispozici ZDE

TENTO SPISEK JE JEN PRO SOUKROMOU POTŘEBU těch, kteří si tyto informace neumí sami najít na internetu. Nedoporučuji šíření tohoto spisku!!! Jsou to informace, které lze najít na nesčetných stránkách internetu, v mnohých knihách, dílech filozofů, politologů a lidí s širším pohledem na svět a jeho řízení. Není tedy smysluplné spojovat tyto informace s nějakou konkrétní osobou, nevychází od nikoho konkrétního, ale od mnoha a mnoha lidí z různých koutů světa, s různým zaměřením, vzděláním. Přesto došli ke stejnému nebo podobnému pohledu na tuto problematiku.

Celý internet je sledován a za informace, které nejsou politiky a vládami vítány hrozí nepříjemnosti, někdy i trestní postih - i pro ty, kteří je šíří...

PROTO NEŠÍŘIT!