O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Od Vás k Vám...

Tvorba pana Petra Václava Mojžíše

Soubor básní pana Mojžíše je rozdělen do tří knih: Hledání Světla, ProhloubeníZrcadlo bytí.  Soubory jsou ve formátu PDF.

Pokud chcete autora kontaktovat: pvmojzis@gmail.com


 

Ξ

26. 4. 2021 - Hledání Světla

26. 4. 2021 - Prohloubení

26. 4. 2021 - Zrcadlo bytí

 

Malichernost nezná bratra

Velikost se projevuje v nadhledu

Pravda osvobozuje

Dogma spoutává

Život je cesta, která by vždy měla směřovat Domů...