O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Chtěli byste nějak pomoci této mé aktivitě?


 

Určitě můžete....

Je několik možností:

  • buďte prostě jen rádi, že se někdo o něco smysluplného snaží - Vaše radost bude pomáhat...
  • pošlete mi nějaký smysluplný námět, kterým se vážně a dlouhodobě zabýváte
  • konzultujte zajímavé otázky s dalšími čtenáři a tím podpořte smysluplný pohyb v myšlenkovém světě
  • přemýšlejte o takových i jiných otázkách a tím podpoříte aktivitu čtenářů, aniž byste se s nimi museli verbálně spojovat
  • nechte se zde inspirovat k vlastní činnosti, nezůstávejte jen u čtení cizích nápadů
  • chcete-li přispět i jinak, je Vaše pomoc vítána  - kontaktujte mne, prosím...

 

Předem děkuji za všechnu Vaši podporu, vůbec nemusí být pouze finanční a materiální.

Z. Fritz a všichni spolupracovníci


Jmenovitě bych zde chtěl upřímně poděkovat:

panu Ondreji Janíčkovi, paní Janě Zapletalové, panu Janu Bradovi, panu Františku Králíkovi, panu Mojmiru Sobovi a paní Daniele Velebové, panu Oldřichu Sebíkovi a ostatním neznámým za jejich pomoc..

Moudrost vítězí

Chytrost vede k pýše

Lenost k hnilobě

Naivita do propasti

Život je cesta, která by vždy měla jít vzhůru...