O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Od Vás k Vám...

Úvahy pana Jendrichovského


 

16. 12. 2020 p. Jendrichovsky - /PAS/ Meno Abdrushin /zaheslováno/

4. 12. 2020 p. Jendrichovsky - Problem výchovy vo svetle Posolstva Grálu   

P. Jendrichovsky - O kňažnej kvetinke   /variace na spis ,,Vyvolený národ"/

Malichernost nezná bratra

Velikost se projevuje v nadhledu

Pravda osvobozuje

Dogma spoutává

Život je cesta, která by vždy měla směřovat Domů...