O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

221. Přednáška: Slavnost Čisté Lilie (7. 9. 1932) /9. 10. 2017/

Slavnost Čisté Lilie (7. 9. 1932)

Přednáška od Abdrushina

 

Jestliže se v tomto prostoru nalézá člověk, který se nezachvívá čistě a poctivě v touze po požehnání Svatého Grálu, který nese vůči nám nekalé myšlenky a neocení svaté úkony správným způsobem, takový budiž odsouzen skrze Boží sílu Světla! Amen

Vy pozemští lidé nevíte, co se již kolem vás děje. Dobrotivý závoj držel vám všechno ještě skryto, abyste nemohli vidět to odporné, hrůzné, to, co je spojeno se soudem. Ale protože to nevidíte, nechtěli tomu také mnozí věřit. Avšak nadejde hodina, kdy to musí ještě poznat. Pak však tito lidé mnohé promeškali, pro mnohé je již příliš pozdě.

Co promeškali, byl ten hlavní vrchol událostí, který mohl člověk v cítění zčásti spoluprožít, kdyby v tom nebyl zakrnělý skrze sebe sama. Navzdory mému volání, mým varováním, pokládal hlavní věc za vedlejší a žil v očekávání událostí viditelných jeho pozemským zrakem, nedbal přitom vůbec přítomnosti. A mezitím na něj kleslo s neblahou tíží spravedlivé vzájemné působení, které nyní dospělo k hrubohmotným účinkům. Lidští duchové nejsou probuzeni.

Nemáte dost hrubohmotných znamení, na kterých musíte poznat, jak se vrcholy událostí viditelně projevují již v hrubohmotnosti? Denně se množí hrůzy, žalujíc vzhůru křičí krev bratří mezi národy, již nikdo vám dnes nemůže poskytnout bezpečí klidného pozemského života, bezbranně jste vydání zlému chtění vašich bližních. Zatímco hospodářská nouze všeho druhu vždy hrozivěji dosahuje vrcholu. Brzy se připojí ještě další, které přinese zděšení nemajíc obdoby. Pak budete snad konečně věřit!.

Nyní však stojíte stale ještě vyčkávajíce, do dálky hledíce a nevidíte, jak jste již obklopení událostmi z pozemského! Nechcete vidět a poznávat, dokud náhle neztratíte půdu pod vašima nohama! Avšak potom je také pro správně prohlédnuvší příliš pozdě dosáhnout v sobě ještě opory, která by je nenechala klesnout při orkánu, který očistně musí pozemské lidstvo přes sebe nechat přehnat!

To doposud čekalo, až nastanou věci, o kterých smýšlelo jinak a promeškalo již svůj nejlepší čas. Bude muset těžce spolutrpět při účincích, které nyní z jemnohmotnosti pronikají v záření do hrubohmotnosti. V záření konečného soudu v jemnohmotném světě, kde to nyní dosahuje svého vrcholu.

V pohybu soudu jsou vytvářena záření, která zápalně přeskakují do hrubohmotného světa a zde působí příslušně stejnému druhu, který v sobě nesou. Kde naleznou stejnorodou půdu, rozdmýchají se a vystupňují až k plameni, který ničivě, a přece tím očistně, hučivě se současně přelije přes lidstvo, aby tak Světlu slouže připravil pole, které žízní po Slově Pravdy.

Působení z jednoho světového druhu do jiného v tomto stvoření může být vždy jen skrze záření, která se vytvářejí v přirozeném pohybu jakéhokoliv dění, způsobeném skrze tlak Božího Světla, který nikdy nedovolí stav klidu, nýbrž srazí a rozloží neharmonické a nezachvívající se jako nezdravé, aby to jako novému znovu započalo jeho cestu.

To vše děje se již tisíciletí!

Tak musí si nyní lidstvo všimnout toho, že dění, které má svůj počátek v lidském chtění, se musí vždy nejprve zformovat a rozvinout v jemnohmotnosti, dříve, než pronikne skrze přitom vytvořené záření do hrubohmotnosti. Veškerý pohyb jemnohmotného světa vytváří tedy záření velice rozmanité síly, podle druhu tamního dění, a tato záření teprve vnikají do hrubohmotnosti, aby zde podle svého druhu působila neštěstí nebo požehnání!

Je-li to však jednou tak daleko, nedá se na tom nic změnit; neboť kdyby se lidé pak také ještě náhle zlepšili, tak muselo by se toto nové, dobré chtění, vytvořit opět nejprve v jemnohmotnosti, muselo by tam dozrát ke zcela určitému stupni, aby pak teprve skrze svůj druh paprsků působilo na hrubohmotné. Mezitím však běsní v hrubohmotnosti to odtamtud běžící klidně dál, protože to skrze vás změněné se musí teprve potom ubírat stejnou cestou a v hrubohmotném může působit tak mnohem později, než kdy to skrze vás povstalo! Možnost urychlení spočívá přitom v síle vašeho chtění!

Těmto zákonům vývoje zlého, jakož i dobrého, se nelze vyhnout a zvrátit je. Libovůle je přitom zcela vyloučena.

Kdo z vás zná mé Poselství správně, ten to přesně ví. A proto jsem vás včas již upozorňoval na katastrofy v duchovním, bytostném a jemnohmotném světě, abyste změnu ve svém chtění nečinili teprve pak, když tato země bude již ležet v troskách!

Člověk je ve stvoření pod zákonem jako všechno, co ke stvoření samotnému patří a je v něm, jakož i celé stvoření samotné!

Stojí tím ve zcela určité formě. Je politováníhodné, že se ještě nikdy nezabýval správným obeznámením se s touto formou, nýbrž se v něm jen nesmyslně pohyboval, jako v síti chycený tvor, který se při každém pohybu, místo aby se osvobodil, jen stále více zaplétá, až nakonec záškuby vyčerpán zemdlí. Je to smutné, avšak ukazuje to přesný obraz největší části lidí ve stvoření. A přece nechtějí slyšet! Svéhlavě trvají na starém falešném, které si doposud vymysleli! Nebudou se také moci pohnout, když se to přes ně nyní bouřlivě povalí; neboť oni přece neví, co mohli udělat, poněvadž se doposud starali jen o podružnosti, avšak ne o to, co jim skutečně přináší užitek.

Vy ubozí, ubozí lidé. Ubozí, avšak ne politováníhodní; neboť jste to nechtěli jinak! Tak procitněte alespoň nyní ze svého falešného smýšlení pro budoucnost a pozorujte nyní lépe přítomnost! Abyste se na ní učili. Oceňujte ji správně, jinak se vám z ní ztratí každá hodnota!

Tak proudí to nyní z jemnohmotnosti do dobrým chtěním nechráněné hrubohmotnosti a stupňuje to neklid, nenávist a vraždy. Vystupňuje to nakonec hněv živlů, a ten člověk, který to napřed sám způsobil, stojí vůči tomu všemu nevědomý a tím vůči tomu bezmocný!

Co mu prospěje jeho veškeré malé vědění, když nepoznal zákony tohoto stvoření. Bez tohoto vědění je beznadějně ztracen! Také ten, kdo je dobrý, dobré nese v sobě, avšak se nenamáhá vědomě usilovat ke Světlu, bude jako nositel duchovní slabosti spoluzničen. Samotné dobré bytí mu ve stvoření nemůže pomoci. V tom spočívá velký rozdíl. Tak mnozí líní lidé jsou také dobří, poněvadž jsou líní činit zlo, příliš k tomu pohodlní. Jeví se také jako spokojení po vydatném jídle. Oni všichni se nepočítají za plnohodnotné a budou vyloučeni z říše.

Jedině Boží síla může učinit míru vzrůstající nouzi, avšak to se nestane, dokud nebude provedena očista skrze temnoty samotné, které nyní vzájemně se vyčerpavše se musí zničit podle dokonalých zákonů ve stvoření, které jste doposud neznali!

Avšak nyní se je v sobě samých naučte poznávat!

A když se to pak všechno bude dít a lidstvo plné zoufalství bude stát před troskami svého dosavadního života, pak musí ženství předcházet ke vzestupu k čistotě! Ženství, které také kdysi započalo úpadek a zřícení!

Taková je Boží Vůle, že nechá ženství povstat, aby vzlétlo ke Světlu!

S tímto vzestupem splatí pak ženství velký dluh, který kdysi na sebe naložilo tím, že následovalo veškeré lákání Lucifera až k bláznovství.

Žena probudí se konečně k ušlechtilosti! Jinak je lidstvo zcela ztraceno! K tomu bude lidskému ženství dnes dána síla, síla ze Světla v nezkalené čistotě, kterou potřebuje!

Přijměte ji v čistém chtění, aby pak z vás proudila dál a poskytovala blahodárný mír a štěstí!

Využijte vysokou Slavnost Čisté Lilie, která v první řadě platí lidskému ženství dnes na zemi! Ona sklání se k vám ze světlých Výšin v Irmingard, skrze kterou má do vás síla proudit!


 

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930