O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

Co je cílem tohoto webu...


 

Tento web, jak obrázek v hlavičce napovídá, je úzce specializovaný. Ne, že by byl tajný, jen pro členy něčeho, ale jeho obsahem jsou úvahy vycházející ze znalosti knihy Poselství Grálu od Abdrushina. Aby čtenář vůbec mohl pochopit o co se tady jedná, musí mít hlubší znalosti z této knihy, jinak nejen, že mu to nic moc nedá, ale nebude ho to ani bavit...


 

Delší dobu váhám, jestli se pustit do něčeho tak náročného a současně zodpovědného, jako je nějaká forma diskuze o myšlenkách z knihy Poselství Gálu od Abd-ru-shina....

Protože jsem mnohokrát se čtenáři Poselství Grálu /dále jen PG/ diskutoval o mnohých věcech, které připadaly jednomu čtenáři nejasné, až nepochopitelné, ale druhému se zdály být celkem jasné - došel jsem k názoru, že může být docela užitečné se o své myšlenky podělit s ostatními.

Každá taková diskuze, výměna názorů, byla pro mne nějak užitečná, mnohdy jen v tom, že jsem hledal, jestli ten druhý člověk může mít pravdu. Chce to ovšem určitou nezaujatost a otevřenost. Dnešní člověk je většinou až příliš sebejistý a tak se často z diskuze stává hádka a to bych nerad.

Nechci to tedy pojmout jako klasický chat, blog, diskuzní fórum, protože, jak jsem uvedl, mívá to nedůstojný průběh. Proto volím neobvyklou formu, že nebude možné přímé vkládání příspěvků do fóra. Každý příspěvek tedy půjde přímo ke mně a já jej pak sám vložím do fóra s Vaším jménem, nebo bez něj, budete-li si to takto přát. Tím ochráním toto fórum před nešvary jiných podobných fór.

Přesto Vás prosím o disciplínu, střídmost ve vyjadřování a nehodnocení, tedy nekritizování druhých. Zaujměte jen objektivní stanovisko s přáním, aby nám to všem přineslo užitek - nejsme zde proto, abychom se poučovali. Cokoliv nebude v tomto duchu, budu vyřazovat.

Chtěl bych připomenout - návštěva těchto stránek není povinná, každý sem příjde dobrovolně a když mu to nevyhovuje, může ihned tyto stránky opustit a již se na ně nikdy nevracet.

Není tedy ani jeden reálný důvod mi psát, že se někomu nelíbí, co je tady napsáno, že z toho má špatnou náladu, že se tady ,,necítí dobře", že mu ,,vadí" to a to, apod.

Kdo se tady necítí - ať sem nechodí - je to přece úplně jdnoduché, prosté a logické. Nebo snad ne? Já si myslím, že je to snadno pochopitelné...

Otázky zabývající se úrovněmi nad naším původem a tedy mimo naše chápání zde nechci příliš rozebírat, nicméně, nemohu se jim zcela vyhnout, protože i to naše malé souvisí s tím velkým, kdesi vysoko nad námi. Ne snad, že bych považoval uvažování o vysokých úrovních za nevhodné pro osobní úvahy, ale neustále si uvědomuji naše omezení v chápání těchto věcí, beru to tak, že vše jsou jen naše domněnky a dohady. To je užitečné pro jednotlivce, ale může to být zavádějící pro někoho, kdo by to přijal, jako skutečnost a pravdu...a takových lidí znám více. Berte tedy, prosím, VŠE ZDE NAPSANÉ jen jako impulz K VLASTNÍM ÚVAHÁM A HLEDÁNÍ, NIKDY NE JAKO NEMĚNNOU PRAVDU.

Vše zde napsané jsou jen pokusy o pochopení, lidská snaha o porozumění - nic jiného v tom, prosím, nehledejte a takto to taky v každém okamžiku i berte.

Děkuji. Z.Fritz


Jelikož jsem sám prošel různými skupinami čtenářů s různými náhledy nejen na svět, ale i samotná vydání Poselství, vím, jak je mnohdy těžké překonat předsudky a zákazy. Někdy zde tedy zveřejním nějakou přednášku v plném znění, která patří do kategorie samizdatů, sborníků a přednášek nezařazených do hlavního díla. Nedělám to jako reklamu, ani jako revoltu, ale jen proto, že pro mne samotného byla taková přednáška ohromným přínosem a tímto bych ji rád představil i Vám s přáním, aby i Vám rozšířila obzory, jako mně...

Reakci a příspěvky můžete provést jedině mimo toto fórum – a to tak, že mi je pošlete e-mailem: zdenekfritz@seznam.cz
Tato má aktivita má jediný cíl, předložit Vám nějaké myšlenky k úvaze, tedy inspirovat k vlastnímu zkoumání. Není to žádné poučování a mentorování, sám se také nepovažuji za někoho mimořádného, ale jen za člověka, který hledá cestu vzhůru. Každý, kdo to tak chápe, je tu vždy vítán. Kdo sem ale přichází kritizovat a hledá možnost, jak moji osobu urážet, i kdyby to bylo někde jinde, než zde, ten by si měl uvědomit, že tato cesta ho jistě nedovede tam, kam by si přál…
Na upřímně míněné otázky vždy rád odpovím a chcete-li, uveřejním je jen anonymně, nebo budu reagovat jen e-mailem, mimo toto fórum.
Z.Fritz

Malichernost nezná bratra

Velikost se projevuje v nadhledu

Pravda osvobozuje

Dogma spoutává

Život je cesta, která by vždy měla směřovat Domů...