O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

Trochu jsem váhal, jestli sem vůbec zařadit něco, co může působit komerčně. Ale došel jsem k tomu, že má tvorba jednak přímo souvisí s Poselstvím a tím i s tímto webem, ale také, že ve smyslu zákona rovnováhy, má každý nárok za svou nabídku očekávat nějakou formu vyrovnání. Čekat, že lidé budou sami dost uvědomělí a sami nabídnou nějaké vyrovnání - to se mi po létech bezplatného poskytování mých obrázků... nikdy neosvědčilo. Proto musím volit jinou cestu.


 

Než Vám představím mé obrázky, chtěl bych upozornit na obrázky, které s Poselstvím úzce souvisí. Ve vzpomínkách pana Wagnera čteme o tom, že on sám tvořil nějaké náčrtky, kresby, v nichž se snažil zachytit úrovně stvoření. Kdysi mi dalo hodně práce se k těmto kresbám dostat. Dnes, s masovým šířením čehokoliv pomocí internetu, už to takový problém není. Nicméně, pořád to není tak úplně známé - a proto to zde uvádím. Kresby jsou tři a existují s německými popisky, slovenskými i českými. Jejich velikost neumožňuje jejich umístění zde, proto tu dám jen zmenšené náhledy. Uvedu jen ty, které mají české popisky. V případě zájmu o ně, mne, prosím, kontaktujte.


1/ O B R Á Z K Y:


Pár fotografií /z posledních let/ z Vomperbergu, místa úzce spojeného s Poselstvím a Abdrushinem

Poslední fotky - zima 2016

Další fotky

Pár srovnávacích fotografií na ukázku, jak se za posledních pár let vše mění - i tam...


Poděkování:

Všechny fotografie vyfotografoval a bezplatně poskytnul pan Jiří Sychra

Poslední video - květen 2017:

Předcházející video - květen 2016:

Zde si můžete prohlédnout mé obrázky

Snažím se do nich zakomponovat to, co mne v Poselství i v životě právě oslovilo....

Na obrázcích je sice vodoznak s informací o prodeji, ale protože nechci být součástí EET je tato informace nesprávná a proto ji prosím IGNORUJTE.

Protože nechci být součástí EET, už svou tvorbu takto nenabízím.


2/ LI T E R A T U R A  a  texty

Také jsem napsal tři knihy inspirované myšlenkami z Poselství

1/ Představení mých knih:  

/kliknutím na titul se dostanete na stránku s ukázkami z knih, pořadí je i pořadím vydání/:

Člověk a Svět

         95 stran, čb. ilustrace 

Křižovatky

         220 stran, bez obrázků

Devět stupňů ke štěstí

         312 stran, bez obrázků


   Všechny knihy se zabývají hledáním odpovědí na základní otázky lidstva a člověka: Proč jsem tady, má to nějaký hlubší smysl, nebo je to jen nějaká souhra náhod? Má můj život nějaký konkrétní cíl, nebo jde jen o to z něj vytěžit, co nejvíce, prožít jej radostně a utrhnout si nějaký prospěch pro sebe? Je člověk jen toto tělo, jako souhrn zděděných genetických informací, nebo snad existuje i nějaká mysl člověka, která toto tělo převyšuje a má větší význam?

Informujte se e-mailem.


 2/ Soubor zde zveřejněných otázek a reakcí

Otázky a reakce z tohoto webu můžete získat jako soubor PDF, nebo i v tištěné podobě v kroužkové vazbě.

Toto není nabídka e-shopu, ale nabídka individuální služby/uvádím pro vysvětlení EET/

Více v sekci pro registrované