229. Autodestrukce /18. 11. 2017/

229. Autodestrukce

Kdo se někdy setkal s vědeckofantastickou literaturou či filmem, pravděpodobně se setkal i se slovem ,,Autodestrukce“. Je to zařízení nainstalované ve vesmírné lodi, nebo na cenném technologickém zařízení, které má za úkol zničit zařízení, když jej o to obsluha nějakým příkazem požádá. Je to vlastně ochranný mechanismus, aby nedošlo k ještě větším škodám, kdyby někdo zlý zařízení uchvátil a pak jej mohl použít k nějakým strašným destrukčním cílům…

Destrukce, tedy zničení, bereme jako děj nežádoucí. Ale jsou jistě případy, kdy se něco starého, bezpečnost ohrožujícího, třeba nějaký komín, musí zbořit/zničit/, aby neohrožoval okolí. Jde tedy o to, CO SE MÁ ZNIČIT. Ovšem zničení sebe sama se nazývá SEBEVRAŽDA  a nepaří k činům, které by měly mít podporu řádu stvoření.

Léta se tradovalo, že existuje jakýsi děj, kdy malý hlodavec Lumík, který, když se přemnoží, se seskupí do obrovské skupiny a pak všichni skočí do vody, kde se utopí. Nyní je to popíráno, že žádný takový děj prý neexistuje, ovšem Wikipedie připouští, že při MIGRACI lumíků někdy dojde k tomu, že se ocitnou na nějakém břehu a do vody skočí…a utonou. Já jsem celý život žil s tím, že se tak skutečně děje a že je to přirozený děj. I když je to dnes popíráno, jistě bychom v přírodě našli děje, které se tomu podobají, i když ne tak okatě. Přemnožené druhy většinou podlehnou nějaké nemoci, nebo vyhynou hlady, když sežerou vše, co potkají. Zkrátka vypadá to, že v přírodě existují určité obranné a záchovné mechanismy, které JI ochrání před totální zkázou, kterou by způsobil nesprávně žijící druh.

Když tak sleduji, co v poslední době provádí lidský druh, musím konstatovat, že vše vypadá, jakoby někde, někdo stisknul tlačítko s nápisem Autodestrukce… odpočítávání začalo: ….k totálnímu zničení dojde za…

Léta čteme Poselství a proto i očekáváme, že se ,,něco podstatného stane“, aby se konečně člověk vzpamatoval a vřadil se do přírodních zákonů. Ta konkrétní ,,představa“, co a jak se stane, bude zřejmě u každého čtenáře trochu jiná. Mohu tedy mluvit jen za sebe sama. Obecně jsem to vždy chápal tak, že náraz na naše konání přijde od přírodních zákonů, tedy nejspíše ve formě nějakých živelných dějů. Jistě jsou tu ale i různé výroky vztažené přímo k člověku, výroky typu, že se zhroutí církevnictví, žurnalistika, moc peněz, …a jiné. Můžeme dedukovat, že i tyto děje mohou nastat PO předchozím živelném působení, které vyvolá zhroucení lidského systému, což jako důsledek vyvolá hroucení všeho ostatního. Máme tu i výroky, že TEMNO SE ZNIČÍ SAMO a k tomu pak má člověk asi představu ještě mlhavější.

Nicméně to, co se děje s lidstvem, mne ještě stále překvapuje. Zjevně se tu dá vypozorovat mnoho a mnoho velkého úsilí vyvolat lidmi děje, které je samotné zničí. Je to zcela zřejmý sebevražedný sklon, který ale zůstává aktéry zřejmě nepochopený. Oni se nechtějí zničit a věří, že konají cosi správného. I když není nutná žádná vysoká inteligence, konspirační teorie, ani hluboká analýza a vše je možné jen prostě vypozorovat, přesto se zdá, jakoby velké části lidstva zcela přestal fungovat mozek. Nejsou vůbec schopni uvažovat logicky, popírají zjevnou skutečnost a tvrdošíjně a cíleně vyvolávají děje proti sobě samým…

Zkusím jich několik pojmenovat.

Emancipované ženy, které chtějí být uznány jako velmi významné ve všech rovinách společnosti, se vší silou snaží otevřít hranice všech států a naimportovat sem co nejvíce imigrantů. Nikdo z muslimů nikdy nepopíral, že role ženy není ve společenském životě, ale ve skrytu své rodiny. Ženou se společenskými, politickými ambicemi je pohrdáno a vystavuje se nebezpečí likvidace. Je tedy zcela jisté, že natlačení většího množství imigrantů do Evropských států povede k prosazování jejich zvyků a postojů, což už se velmi intenzivně děje, a tím zcela jistě k POTLAČENÍ stávajících práv žen. Tím budou naprosto ZMAŘENY VŠECHNY AMBICE EMANCIPACE. Tyto aktivistky si tedy samy vyvolávají cosi, co zničí jejich přání…

Totéž se týká homosexuálů, kteří na jedné straně prosadili svou ,,jedinečnost“ ve společnosti, jsou dokonce upřednostňováni před lidmi bez úchylky. Je jim dovoleno uzavírat ,,manželství“, vychovávat adoptované děti ke svým postojům a zálibám. Je jim dovoleno dělat okázalé průvody, kde demonstrují obscénním způsobem svou úchylku se souhlasem státu a přímé účastí politiků… Mohli by tedy být šťastní, podařilo se jim zmanipulovat národy a donutit je k akceptování svých choutek a úchylek, ale oni místo toho chtějí otevírat hranice a nasadit do států miliony muslimů, kteří jimi budou pohrdat. Jistě jim pak nebude dovoleno to, co nyní, spíše mohou počítat s úplným potlačením, ne-li vyhlazením. A přesto se o to snaží…

Přesto, že lidstvo zažilo mnoho válek a je zřejmé, že každá další je vlivem vyšších technologií smrtelnější a s horšími dopady už nejen na lidstvo, ale i atmosféru a Zemi jako takovou. Přesto se znovu a znovu snaží některé státy rozdmýchat světovou válku, aniž by to bylo nutné. Nejsou ohrožovány, přesto samy ohrožují a provokují ty, kteří mají zbraně hromadného ničení.  Přes zkušenosti s jadernou technologií, pokračují ve snaze válku vyvolat. Generálové USA dokonce veřejně vyhlašují, že chtějí vyvolat válku s Ruskem, počítají, že to bude válka jaderná, ale …oni si myslí, že ,,vyhrají“. To je zcela jistá snaha o sebevraždu a současně vyvraždění i ostatního lidstva. Přesto jim v tom většina národů nijak nebrání, naopak je podporuje, přidává se k jejich provokačním válečným dobrodružstvím. Přesto, že USA jako jediný národ svrhnul jaderné bomby na jiný národ, na jejich civilní obyvatele, ženy, děti, přesto dostal jejich prezident SVĚTOVOU cenu za mír… Takže ,,svět“ souhlasí s touto politikou válek a proto ji bude muset ochutnat. USA ,,neznají bratra“ a své spojence klidně hodí přes palubu, bude-li se jim to hodit. Ale i kdyby ne – rozpoutaná jaderná válka stejně smete vše a jaderný oblak omyje celou Zemi, spojence, právě tak, jako nepřátele. Přesto s tím národy souhlasí, nijak USA nebrzdí, ba naopak. Takže tedy další sebevražda.

Umělá inteligence a robotizace nabírají na obrátkách a lidstvo má smělé plány jen v několika málo letech, maximálně desítkách let, by chtělo ,,předat práci kybernetickým strojům“ aniž by mělo ,,vymyšleno“, co bude dělat současný člověk, když ,,nebude mít co dělat“. Ze zkušeností je zřejmé, že člověk bez smysluplné činnosti se zvrhne ještě více, ale přesto se lidstvo žene do této zkázy. V mnohých sci-fi filmech a románech /např. známý film Terminátor, Matrix, ale i mnohé další/ se už vytvořila realita této budoucnosti. Stroje, jakmile budou mít určitou inteligenci, si snadno vyhodnotí, že jediným škodlivým elementem světa je člověk a bez nejmenšího zaváhání jej vyhubí. Ale už to není jen utopie, film, nebo konspirace. První umělá inteligence – hovořící a ,,myslící“ robot odpověděl před krátkou dobou veřejně pro sdělovací prostředky, v tom smyslu, že je možné, že lidstvo bude jimi vyhubeno. Přesto lidstvo pokračuje a zrychluje vytvoření a výrobu takových strojů – další jasná snaha o sebezničení.

Islámské náboženství je v dnešní formě zcela jistě dobyvačné. Svědčí o tom přímé texty v Koránu a hlavně ,,skutky“ věřících. Nesmyslná ,,vrtačská“ a multikulti snaha cíleně ,,vykládat Korán jinak“, jen aby se potlačilo jeho jasné slovní znění, to není sebevražda, ale spíše jen obecná a velmi rozšířená snaha zmást člověka a zpochybnit jeho úsudek. Sebevražedná snaha je to až v tom, že se neustále zvou miliony muslimů do zemí celého světa, když je znám jejich názor na nutnost podmanit celý svět Alláhovi. To, že určité skupiny lidí podporují tento exodus, protože z toho mají nějaký užitek, to je jen bezohledné prospěchářství. Ale to, že značná část lidské populace se tomu nijak nebrání, ba dokonce sama hledá různá zdůvodnění a omluvy pro to, že je to ,,správné“, to už je zjevná snaha o sebevraždu. Není na to třeba žádné fantazie a dohadů, stačí se jen dívat, jak islamismus dobývá svět násilím, pohlcováním a rozmnožováním. Pokud mu někdo nějak nestanoví hranice, je snadné dokonce přímo vypočítat přibližné datum, kdy pohltí svět…a přesto to lidstvo přijímá bez odporu, ba někdy i s jásotem.

Aby se lidstvo udrželo na Zemi, musí se rozmnožovat. V přírodě je určeno, že je k tomu nutný samec a samice, vyjma některých primitivních forem, které jsou hermafroditní. Je to zcela základní schéma a nejzákladnější předpoklad zachování druhu, který je všemi formami života akceptován. Přesto nyní každým dnem sílí snaha tento základní koncept popřít. Vytvoření páru ze samce a samice, vznik určitého vztahu – to definuje zralost daného druhu, u komárů, hlístů, červů, a jiných nižších forem to není vyvinuto. Dnešní ,,moderní člověk“ už vytváří nové pojmy – třetí pohlaví je název pro duševního hermafrodita, který sice má tělo definované, ale mysl se ještě nerozhodla, čím se stane… A těmto nešťastníkům se mají přizpůsobit všichni ostatní. Podle všeho dalšího je pravděpodobné, že i oni budou protlačováni za vzor ,,nového člověka“, tak, jako dnes homosexuálové a zítra možná i pedofilové. Samozřejmě pak rodina a národ už přestávají mít své opodstatnění a tak se bojuje za jejich odstranění. To vše uvrhne společnosti do chaosu, ztratí základní opěrné pilíře lidského společenství a zůstane jen chaotická směs různých zrůd, dementů a úchylek všeho druhu, bez možnosti rozmnožovat se. I toto je jasná cesta k sebezničení. Opět za jásavého přizvukování těch, kteří žádnou takovou úchylku nemají. A co barva pleti, i ona se stala čímsi zakázaným, ale v obráceném smyslu. Dříve byl člověk s tmavou pletí považován za méněcenného. Jenže tehdy snižovala jedna rasa druhou. Dnes ale BĚLOCH SÁM SEBE OZNAČUJE ZA ŠPATNÉHO A VYKŘIKUJE, ŽE BY SE MĚL ZNIČIT – opět jasná snaha o sebezničení.

Co se to stalo s mozky lidí, že už nevnímají zjevné dopady svých rozhodnutí a se stále větší energií se ženou na útes, ale při tom ,,nechtějí zemřít“. Tento paradox stojí za pozorování, stojí za uvažování.

Zjevně to skutečně působí tak, jakoby nějaký přírodní mechanismus byl nastaven tak, že když druh dostoupí určité míry degradace, že už je neopravitelný, je V NĚM SAMÉN SPUŠTĚNA AUTODESTRUKCE. Jeho vnímání a chápání je zcela ochromeno a on se chová jako naprostý šílenec, se sklonem k sebezničení.

Všechny tyto sebezničující snahy mají něco společného. Je to snaha jít proti řádu, který je v lidstvu od jeho samotných počátků. Tento řád, ať už ho nacházíme v řádu národa, národů navzájem, vztahu dvou pohlaví, vztahu normálního k nenormálnímu, řád rodiny, a jiné – to vše jsou různé dílčí formy zákona stvoření. Každý, kdo se snaží tyto zákonitosti zrušit, jde proti řádu stvoření a tím jde proti Boží vůli – JDE PROTI BOHU.

Snad jste se už někdy setkali se zajímavým jevem. Člověku, který dělá nějakou chybu, to druhý řekne, upozorní ho na to. V ten moment se v člověku s chybou ,,cosi vzbouří“ a on se postaví proti tomu druhému, i když mu to ten druhý říká ve vší dobrotě a s dobrým úmyslem. Je to pýcha, ale také zahanbení, že byl člověk přistižen, která chybujícího tak poštve proti druhému. Je to vzdor a odpor malého, přistiženého zlotřilce, který svou zlobu vrhne proti tomu, kdo mu ,,ublížil“, tím, že ho obnažil před světem. Může to mít nesčetné podoby, od pouhé rozladěnosti, rozmrzelosti, zklamání, až po vztek, a výbuch nezvladatelného hněvu.

A tak si říkám, že ta dnešní sebevražedná aktivita lidstva může také být ,,vzdorem proti Bohu“, i když to tak ti lidé nechápou a třeba vůbec v nic nevěří. Je to u nich prostě VZDOR, ODPOR, proti tomu, co tady vždy bylo a oni se snaží si svůj vztek zdůvodnit snižováním hodnot toho původního řádu, který prý člověka jen omezuje, je to zastaralé, nemoderní, primitivní, barbarské, neinteligentní, a mnohé další. To vše je jen snaha to snížit, aby se proti tomu pak dalo lépe vystupovat, bojovat s puncem vlastní dokonalosti. Neboť jen ,,moderní člověk-inteligent“ přece ,,chápe“ to nové, ale hloupí primitivové ještě této velikosti nedorostli a proto se proti tomu bouří. Ti ,,moudří“ to proto musí těm primitivům vnutit, aby to časem, až snad taky zmoudří, to konečně mohli poznat jako dobro.

Všechno to ,,nové“, které se tak tlačí dopředu, je vlastně ,,boj proti Bohu“, možná i v tušení, že už je člověk ztracen, musí se jeho pýcha projevit ,,ještě naposledy“ zdviženou pěstí proti Bohu. Je v tom furianství posledního vzdoru před zničením. A tak si nevědomky vytváří podmínky pro své pozemské zničení, aniž to chápou, protože mozky jsou už zcela ochromeny silnými myšlenkovými formami, možná jsou i bičovány Fúriemi, které je ženou k takovým skutkům. Je ale i možné, že skutečně existuje něco jako tlačítko autodestrukce. Tedy nějaký mechanismus, který se automaticky spouští, když se tvor zcela zkazí, vypadne z dráhy Božího řádu a stává se ničitelem všeho kolem sebe a tím i ničitelem stvoření. Už pro něj není žádné nápravy, protože jeho duše je tak spoutána zlými a pokřivenými formami, že už k ní žádná pomoc nemůže dojít… A je možné, že v této situaci se skutečně nastartuje nějaký proces, který už jí ani nedovolí vnímat realitu, je tak spojena s destrukčním procesem, že už to není jen pozemské, rozumové bláznovství, ale, ,,bláznovství duše“. Ta už je tak spojena s destrukčními sklony, že se už ani ona sama nedokáže ,,chovat logicky“. Je to ,,bláznovství“, které pozemská smrt neodstraní…

Pro největší část lidstva je tedy jedinou cestou již jen utrpení a pro mnohé i zatracení, do kterého musí vzájemně působíc padnout skrze své nenávistné chtění a Světlu nepřátelské konání, pokud se již více nechtějí změnit v rozhodnutí osudové hodiny; neboť brána pomoci pro odmítající je uzavřená! Obrat světů 21.7.1929

Představa, kterou jsem k takovým výrokům měl, byla mlhavá, ale vždy v tom smyslu, že jedni zlí budou bojovat proti jiným zlým a nakonec se navzájem pobijí. Nikdy by mne nenapadlo, že běžní lidé budou vykřikovat s nadšením, že jejich vlastní rasa je méněcenná a že má být zničena, že budou přijímat výroky, že dva homosexuálové jsou lepší pro výchovu dětí, než manželé – žena a muž, že budou němě a bez odporu přihlížet, jak jim společnost odebírá děti a przní je zvrácenou sexuální výchovou.

Skrze neúprosně těžké utrpení, které vzájemně působíc na ně padne, mohou ještě mnozí poznat, jak falešné doposud bylo jejich myšlení a jednání…

Zdá se, že celé toto dění JE ALE NUTNÉ pro ty, kteří sice ještě mohou pochopit a prohlédnout, ale nepodaří se jim to jinak, než za strašlivého utrpení – tak si je přivodí, nebo netečností dovolí, aby jim toto bylo přivozeno.

Mnozí se však stanou v zesílené síle Světla skrze narůstání zavrženíhodné domýšlivosti nenávistnými nepřáteli BOHA…

Dobře pozorujme a snažme se vidět podstatu. Celé to multikulturní bláznovství, spojené se zrušením hranic, přestěhováním celé Afriky do Evropy na bezpracnou a nekonečně dlouhou dovolenou se všemi výhodami, které vede k lenosti a pohrdání těmi ,,hodnými hlupáky, kteří se sami zotročují“ a vrhají pod nohy těch, kteří je o to ani nežádají – to vše je ,,nepřátelstvím proti Bohu“, ne nějakou lidumilností, naivitou, dobrotou, která jen nedomýšlí následky… Ano, ti lidé si to možná myslí, ale v jádru, v jejich podstatě, je to ten ,,vzdor proti starým pořádkům“ a ten je projevem ,,postavení se proti Řádu a tím i Bohu“. Pochopme to správně a stůjme pevně ve své mysli proti všem, kdo se rouhají Bohu. Zbavme se slabošských omluv, korektnosti, naivity – kdo se Bohu rouhá, není mým přítelem a nehodlám s ním sdílet jeho osud, jeho cestu, která jde proti Bohu.

 

Utrpení vás musí tisknout jako lis na ovoce, a jen zralá šťáva révy saje jasný paprsek nového slunce! – Jen ten, kdo může nadále přetrvat skrze čistotu nebo zralost jakožto utrpením zkoušený lidský duch, dokáže také v osobním rozvoji spolupůsobit na výstavbě nové říše podle vůle všemohoucího Stvořitele všech světů a v blaženém poznání vytušit jeho nekonečnou velikost moudrosti. Velikost Boží.

Utrpení je cesta nejen k odpykání, ale i procítění a prožití toho falešného takovým způsobem, který se již nesmazatelně vtiskne do ducha, jako součást jeho životního postoje. Proto je pro nás zřejmě utrpení nezbytné. Ne proto, že utrpení by bylo nutností, ale proto, že všechny jiné možnosti, které tomu předcházely-jsme nevyužili.

I vy znalí mého Poselství stojíte ještě velmi vzdáleni od schopnosti cítění Jeho pravé velikosti!

Nedejme se tedy zmást falešnou tváří, kterou nyní lidstvo ukazuje, nevěřme vypůjčeným slovům, za nimiž se skrývá jen boj proti Bohu. Abychom nakonec pro svou naivitu nesloužili Ďáblovi s radostným zadostiučiněním, že sloužíme Světlu.

Stůjme pevně ve své mysli, ale i ve svých slovech, gestech a postojích na ,,Boží straně“, tedy proti všem zvrácenostem dneška i zítřka, neboť kromě boje o přežití stojíme hlavně v zatím ještě skrytém boji o záchranu či zatracení samotné lidské duše…

Těžko říci, jak se to bude dále vyvíjet, zdá se, že pro zvrácenosti ještě zdaleka není ,,míra vyčerpána“. Posilujme v sobě, ale i v lidech, kteří nejsou ještě zcela uchváceni sebedestrukcí, zdravý pohled na svět. To se zdá být uhelným kamenem této doby, protože kdo podlehne lákání neomarxistické ideologie se všemi těmi zvrácenými formami, k tomu těžko může ještě promluvit ,,hlas Ducha“, protože jeho mysl je zcela naplněna hlasem Ďábla.

Když se podíváme na lidstvo, vypadá to, že je rozděleno na tři skupiny. Biblicky měly být skupiny dvě /Kozlové a Ovce/. Je však i řeč o Vlažných, kteří mají být vyvrženi… Dnes to ovšem není rozdělení na ,,lidi duchovní a materiální“. Je to rozdělení na Anarchisty  – ničitele řádu /kteří tvrdí, že chtějí nový svět/ a Konzervativce /kteří chtějí zachovat hodnoty toho původního světa/. Pak tu máme ještě skupinu Ignorantů /kteří se starají jen o sebe a ignorují dění kolem/. Abdrushin měl v náhledu na konec soudu údajně sdělit, že budou odděleni Vlažní /což by mohla být skupina těch, kteří na nic nereagují/ a pak nastane skutečný boj mezi Dobrem a Zlem. V našem případě tedy mezi Anarchisty a Konzervativci. Je však nutné si uvědomit, že toto rozdělení nelze brát mechanicky. Zbavme se naivní představy, že rozdělení na dobro a zlo znamená rozdělení na čtenáře a nečtenáře Poselství.

Mezi ,,Inovátory světa“, kteří jsou nyní tak tlačeni mechanismy stvoření, že se snaží vyvolat zkázu Světa /…a u nich je spuštěna autodestrukce/, budou i tací, kteří pod tlakem strašného prožívání /např., až ti jejich milí a opěvovaní Muslimové, které sem chtějí dostat, budou podřezávat krky jejich dětem/, ještě prohlédnou a razantně změní svůj postoj. Tím se přesunou ze své destrukční skupiny do skupiny, která uznává řád. Opět nezjednodušujme – uznávat řád /společnost, rodina, národ, žena-muž/, je předpokladem pro pozdější dozrání pro uznání Řádu stvoření. V této fázi však jde o ,,řád věcí“, ne o poznání Boha. Třídění jde postupně a už vůbec se neřídí naší představou čtenář/nečtenář. Ve druhé skupině Konzervativců je jistě mnoho těch, kteří nechtějí nic měnit jen z lenosti, nebo ze strachu, ale ne proto, že jim jde o skutečné hodnoty. Také bude nutné očistit tuto skupinu od všeho toho, co ve ,,starém“ je špatné. Vždyť ona první skupina revolucionářů-ničitelů, vznikla z benevolence, lenosti a ignorace lidí v té skupině druhé. Již léta probíhají po celém světě snahy po zvýhodnění ,,nepracujících menšin“ na úkor pracujících a zákonů dbalých občanů. Léta je tu snaha o míšení kultur a etnik, léta je tu snaha ,,být tolerantní“ ke kdejaké úchylce. To, že se to neřešilo a všem těmto snahám se jen ustupovalo z lenosti, zbabělosti, přivodilo dnešní stav ,,korektnosti“, z níž se zrodila skupina Ničitelů i příživníků – obecně těch, kteří nerespektují řád společnosti, nebo jej zneužívají. Proto se mnozí ze skupiny Konzervativců přesunou jinam, protože při pročisťování této skupiny dramatickým prožíváním /které připraví skupina Anarchistů/ se změní i jejich vztah k hodnotám, které ještě včera uznávali. I ve třetí skupině mohou nastat pohyby, protože těžké zoufalství může někoho probudit a tím jej přesunout tam i onam.

Důležité bude uvědomit si, o co tady skutečně jde a kam chce člověk patřit, nebo lépe řečeno, kam nechce patřit.

Jistě můžeme přemýšlet a rozvíjet úvahy, jakým mechanismem se ta první skupina dostala do sebedestrukčního stavu, že už nejsou schopni vnímat, že to, co chtějí a konají, je zkrátka MUSÍ zničit. Naznačil jsem nějaký možný, nám dosud neznámý, mechanismus, který, když člověk opustí vývojovou stezku, která spočívá v Božím řádu, se dostane do tak ochromeného vnímání, že už nic nevidí, než svoje přání. Jeho přání zastíní vše ostatní, rozprostře se po celém nebi, už není nic jiného, než mé přání a JÁ. Já moudrý, který vše vidí lépe, než ostatní, Já, který čním nad hloupým davem, a jen jiní moudří mohou vytušit záblesk mého génia. V knize Svědectví ze života po smrti je popsána temná úroveň, kde jsou takoví ,,moudří“ zcela uchváceni sami sebou. Jedni bádají nad hloupostmi /protoplasma, tělíska, protoplasma…/, jiní už jsou si jistí svou genialitou a prohlašují se za samotného boha. Všichni jsou oslepeni svým bludem, že už nevnímají nic, co by jim VŮBEC UMOŽNILO reálný pohled. Snad tedy podobný mechanismus ovládá tu část lidstva, kterou jsem označil jako Anarchisty. Snad jsou tak uchváceni tlakem myšlenkových forem, které je zcela ovládají, že se už na vlastní myšlenky nezmohou. Snad jsou to Fúrie, které je ženou k sebezničení a zlo v nich je tlačí k tomu, aby sebou strhli i ostatní. Snad je to všechno dohromady, včetně temných duší, které na ně tlačí tak, že už nemohou jinak.

Ať tak, či onak, měli bychom být velmi pozorní, neboť dnes mluví o lásce, lidskosti, soucitu NEJVÍCE TI, KTEŘÍ ŽENOU SVĚT DO ZKÁZY, ti, kteří se ROUHAJÍ BOHU!!!

Právě lidé ,,usilující o ideál“, toužící po lepším světě, po lásce, ti většinou žijí v naivitě, prostoduchosti, nástrahy světa jsou jim cizí a protože se ,,izolují od negativního“, jsou zcela nezkušení, aby zlé poznali. To proto, že sám Abdrushin naznačil, že už nejsme schopni ,,být jako děti“ a tím prohlédnout nástrahy světa. My už musíme jít cestami prožité zkušenosti, které se idealisté vyhýbají. Oni jsou v kvasu dnešní doby ve velkém nebezpečí, protože zlo neumí rozpoznat a nechají se snadno ovlivnit krásnými slovy, ale nevnímají za nimi ty zkřivené pařáty zla….

Proto je varování pro lidi duchovní a pro čtenáře velmi aktuální! Tím spíše, že sám Abdrushin měl říci: OČISTA  MEZI NOSITELI  KŘÍŽE  BUDE  STRAŠLIVÁ!!!!! Jistě to neřekl bezdůvodně.

Ať tedy před námi Autodestrukce, kterou lidé tak usilovně vytváří, stojí jako memento. Neradujme se, že všechno bude dobré, protože se ,,temno samo zničí“, protože to, co oni chystají, je zkáza celého světa, zničení právě toho, co v sobě ještě nese stopy Božího řádu. NEPOMÁHEJME JIM V TOM, ALE STŮJME PEVNĚ PROTI TOMU!


 

 • Kalendář příspěvků
  Prosinec 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Lis    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31