O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

20. otázka: Jaké jsou důsledky předčasného odchodu Abd-ru-shina/28.5.12/

20. otázka: Jaké jsou důsledky předčasného odchodu Abd-ru-shina

 

Toto je otázka, kterou často kladu sám sobě: Abd-ru-shin zde měl být dle plánu déle a hlavně za jeho života mělo dojít k mnohým velikým dějům, ke kterým jeho předčasným odchodem nedošlo /např. výstavba Hradu, ale především pozemské vybudování Tisícileté říše míru, a další/. Změnilo se tím pro nás něco podstatného? Nebo, tím, že předal Slovo, se vlastně vše naplnilo? Je to přece Živé Slovo, které žije a působí bez ohledu na naše postoje. Nebo je to ještě nějak jinak? Tolik let již uplynulo od jeho odchodu a pořád tu není harmonie, vládnou kariéristi a nečestní lidé. Tyto otázky si kladu i dnes v předvečer přicházejících Letnic. Máte-li zájem, zamyslete se nad tím dnes se mnou.


zf

Zde je několik základních myšlenek, jak jsem je pochopil. Každé vyzařování se mění průchodem přes obklopující plášť, obal, tělo /Člověk a země/. V každé úrovni platí Boží zákony, ale jsou všude pozměněny dle druhu úrovně, ve které působí. V každé úrovni jsou na hrubší druhy účinné jen hutnější energie. V naší hrubohmotné úrovni Země je proto pro účinné působení vyšších sil nutné jejich spojení se hmotou. Protože jsme to svými materiálními snahami dovedli tak hluboko a dosáhli jsme velké míry zhutnění tohoto prostředí, nemohou zde účinně působit vyšší síly bez zprostředkování. Člověk této země má spojení přes svou duchovní podstatu a další záhaly až do hrubé hmoty a to prostřednictvím tohoto těla, vyzařování krve a své duše. Tím se v něm spojují vyšší síly se hmotou. Podobně je to u každé inkarnace vyšších podstat a tak tomu bylo i u Abd-ru-shina. Svým vtělením spojoval ty nejvyšší síly až dolů se hmotou. Nicméně člověk je tvor nižší podstaty a proto je druhově hmotě bližší a jeho pouto na hmotu je účinnější. Tak i ti nejvyšší, kteří se sem inkarnovali, byli do jisté míry vázáni na to, aby pozemský člověk, jako poslední duchovní článek, tyto vyšší síly, vyslancem předávané, zakotvil svými myšlenkami, city a činy až do hmoty tohoto světa, které je blíže. Když jsme tedy selhali a sílu neodebírali, nemohl ani Abd-ru-shin některé věci naplnit – lépe řečeno, on je splnil, ale nemohly se projevit ve hmotě. Jeho odchodem je tato možnost naprosto zmařena, protože my sice můžeme svým chtěním přijímat a přitahovat jisté vyšší síly, ale ne již tak vysoké, jaké on přinášel do hmoty svým vtělením. Energie, které sem proudí z vyšších sfér, procházejí všemi úrovněmi a v každé jsou pozměněny. Jen inkarnací samotného Vyslance může přijít vyšší síla sem dolů jiným způsobem a ve vyšším záření. To, že odešel dříve, než skončil soud a proběhla nová výstavba je pro nás určitě značný problém. Již nemůžeme přitáhnout nejvyšší síly, chybí nám moudrost vyššího poznání – všemoudrost a proto i při nejlepším chtění nejsme schopni dohlédnout až na konec věcí a naše rozhodnutí, zdánlivě správná, se časem ukazují jako nesprávná. Také nám chybí neosobní nadhled, ale jsme vždy vázáni svými představami, názory dnes platnými, společenským zvykem a osobními vztahy. Jsme zkrátka lidé se všemi klady, zápory a hlavně omezeními našeho druhu. Z toho důvodu také za celou dobu existence PG nepovstal z řad čtenářů žádný mimořádný čin, žádný nevšední objev – a to přes zřejmou snahu žít ve smyslu PG. Je vidět, že naše úsilí je sice pěkné, upřímné a naplněné vírou, ale nedosahuje větších výšek, než u ostatních směrů. Vzpomeňme, jak probíhala za života Abd-ru-shina milost předání síly a rozvinutí schopností v povolaném člověku. Za všechny jeden příklad – žena povolaná k přijímání duchovních obrazů životopisů je dokázala přijímat jen tehdy, když byl Abd-ru-shin v její těsné blízkosti. Jen tehdy byla napojena na proudy poznání. Když se od ní vzdálil, její spojení se přerušilo. No a dnes, když je tento velký zprostředkovatel vzdálen o celé světy, je současně vzdáleno napojení na vyšší úrovně, které dával on svým bytím zde na zemi. Právě oním zvláštním spojením jeho vysoké podstaty s nejvyšším zářením docházelo k něčemu, co můžeme nazvat zakotvení světla do hmoty. Toto zakotvení bylo v něm samém, jako je tomu u Pazivala – i ten je zakotvením světla do stvoření – zakotvení světelného jádra pomocí jeho těla. Odchodem Abd-ru-shina byla tato kotva vytržena ze dna naší země a kdo chce dosáhnout vyššího spojení, musí svým duchem vystoupit až do té výše, kde se nyní nalézá zdroj moudrosti. Protože však žijeme ve světě klamu, lží a podlostí, je to jako bychom žili v silně znečistěném velkoměstě plném smogu – zde o čistém vzduchu nemůže být ani řeči. Člověk se tedy dnes musí probojovat přes všechnu špínu, ve které žijeme, vystoupit až nad ni – jenže každý z nás je s touto špínou nějak spojen, není to jen tak, že jsme tu, ale jsme svou karmou, svými zvyky a vztahy s jinými lidmi s tímto světem propojeni a často i spoutáni. To, že věříme v PG, čteme je a modlíme se k Bohu, ještě nestačí. Jako duše v temnotách nemůže vidět světlo, ale musí k němu být vynesena/vyvedena, tak i pro nás je nutné se v každém okamžiku probojovávat vzhůru a trhat spojení, která nás drží při zemi. Jsem přesvědčen, že odchodem Abd-ru-shina ještě před výstavbou Tisícileté říše došlo k obrovským změnám naší budoucnosti. Některé věci se nenaplní, jiné se budou splňovat jinak – nyní je pro nás mnohem těžší dosáhnou skutečného vysokého spojení /viz paní s životopisy/, dosahujeme spojení příslušného našemu druhu a duchovnímu stavu – to je správné, ale na změnu situace této země naše síly, ani moudrost nestačí a bez vysokého vůdce nebude ani spojení, ani síla, ani moudrost v takové kvalitě a množství, aby to mělo větší účinek na celou zemi. Myslím si, že touto změnou došlo k přesunutí těžiště na osobní rovinu, nyní musí každý sám hledat spojení a moudrost – pro svou spásu. Už to není o záchraně a řízení země, ale vlastního osobního osudu. Tuto zemi měl řídit nejvyšší Boží vyslanec, to nemůžeme nahradit naším sebevětším úsilím a snahou. Ač si to tak mnozí nemyslí, já jsem došel k názoru, že i o Letnicích budeme muset vyvinout mnohem více snahy, pochopení dějů, ale i pokory, abychom našli to spojení, po kterém stačilo za života Abd-ru-shina jen vztáhnout ruku…

 

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930