176. Mimozemšťané… /15.1.17/

176. Mimozemšťané…

Dotaz od paní LH:

Chtěla bych se s Vámi podělit o otázku, která mi v poslední době přichází stále na mysl. Vím, že to není pro náš vývoj až tak akutní, ale přece jen se nás to dotýká. Při sledování krás přírody na Prima ZOOM jsem narazila na Hangár I a II., Akta UFO.

Podle materiálů, které byly dodnes utajovány, je lidstvo již delší dobu v kontaktu s mimozemskou civilizací, jak dokazují dokumentární snímky. Též všichni pozdější prezidenti USA o tom věděli.  Údajně až nyní bylo povoleno dokumenty zveřejnit.

Zachytila jsem reportáž s piloty aerolinek, kteří se s jevy UFO setkávají při svých letech, a kterým údajně hrozí ztráta zaměstnání, jestliže událost nahlásí. Posílají je k psychiatrovi. Ani policisté s tím nechtějí nic mít.

Že nejsme v Ephesu sami, víme již z PG. Dá se tedy předpokládat, že tito mimozemšťané jsou z některé planety této světové obce, protože přemístění se v hrubohmotném těle z jedné obce do druhé asi není možné pro rozdílnost miliardy let rozdílného vývoje.

My jsme na Zemi byli vyseti první. Předběhli nás tedy některé rasy na jiné planetě? Že jsou technicky vyspělejší, protože zvládli techniku hrubohmotného cestování prostorem (údajně fotonové přemisťování ?) je podle dokumentů dokázáno. Jsou vyspělejší ale také duchovně? A co nám chtějí naznačit? Zatím nikdy sami neútočili, pokud nebyli napadeni a objevují se nyní v místech konfliktů (Irák a p.) Neviděla jsem všechny díly (organizace MUFON), vysílají je v nevhodnou dobu, takže je vidělo asi málo lidí.

Je zaznamenáno, že u Arktidy(?) byla viděna mateřská loď, která měla velikost dvou letadlových lodí. Ta tvoří základnu disků nebo lodí trojúhelníkových tvarů, které se objevují a mizí závratnou rychlostí. Také se dokáží zneviditelnit, o čemž  vědci už  přemýšlejí, že je to teoreticky možné, ale my jsme k tomu ještě nedosáhli.

Údajně už na ně stříleli, ale tytéž střely se jim vracely zpět. Vojáci, kteří hromadně zaútočili, byli zasaženi něčím, jako je nemoc z ozáření (zvracení, nevolnost, ztráta vědomí) a museli být převezeni do nemocnice. Ojedinělý střelec byl zasažen takovým paprskem laserového záření, že byl vyřazen.

Letadla NATO mají příkaz je  nenapadat (F 16) a vyhýbat se jim. Jestliže je napadnou, je prokázáno, že přístroje letadla přestanou poslouchat a vychýlí stroj z dráhy letu.

Také byl popisován případ řidiče kamionu, který se po setkání s UFO ocitl ve 130 km vzdáleném cíli, přičemž měl výpadek paměti a na tachometru 23 km místo ujetých 130km. Potom se u něho objevily mimořádné schopnosti, když měl údajně laserové vidění, které mu umožňovalo vidět hvězdy skrze střechu domu a manželku ležící na lůžku vedle něho jako pod rentgenem. Všechny hrubohmotné stopy z kamionu, i záznamy ale byly z laboratoře zcizeny (?).

Přemýšlela jsem o tom, a došla k závěru, že je to možné, a že Pán se vyjádřil v PG v tom smyslu, že nejsme ve vesmíru sami (podle Sass je v Ephezu tisíce planet s hrubohmotným životem), nejsme v té nejhutnější hmotě, a že jsou ještě hutnější světy s hutnějšími těly a tím pomalejším způsobem vývoje.

Že o tom Pán nepíše podrobněji, zdá se mi logické. V jeho době bychom ho rozumem nepochopili, podobně jako Ježíš nemohl apoštolům vyprávět o reinkarnaci, protože doba nebyla pro to zralá.

Ještě uvažuji dále. Jestliže oni ovládli techniku na takové úrovni, musí mít asi spojení s bytostnými. Také kruhy v obilí, a pod., nám mají asi přinést poselství, abychom si Zemi nezničili válkou, když si ji ničíme již špatným přístupem k přírodě. Zatím si nedokáži představit nic jiného.

Podle popisu lidí, kteří se s mimozemšťany setkali, jsou štíhlé postavy s větší hlavou.  Tedy tvarem podobni obrazům Božím – ale co je světlé, je krásné.

Proč ale mocnosti toto vše úzkostlivě tajily již od 50. let? A jak nás media zaváděla  tím, že astronomové vysílají signály do vesmíru a pátrají po životě na jiných planetách. Dříve jsem vše pokládala za fantazie, ale po shlédnutí jsem se přiklonila k tomu, že dokumenty jsou pravé. Ale proč je zveřejňují nyní?

Rodí se tzv. indigové děti nebo“hvězdné děti“, které mají vědění o vesmíru jako dospělí. Jsou to ti, kteří byli připravováni pro život v uskutečněné Tisícileté říši? To je skutečnost, kterou jsem zažila. Také různé předpovědi jsou takové, jaký měl být život v nové době. To všechno ještě doznívá, protože to asi bylo připraveno, ale víme, jak to dopadlo.

Jistě máme mnoho práce sami se sebou, abychom pochopili Pánovo poselství. To, co se mi jevilo dříve jako samozřejmě pochopitelné, mnohdy vidím nyní jinak. LH


Děkuji za dotaz.

Mimozemšťané…to je obtížné téma, protože se pod tímto sdruženým obecným pojmem pravděpodobně odehrává mnoho různých dějů. Věřím, že ,,mimozemšťané“ existují – ale záleží, co pod tím pojmem budeme rozumět.

Začnu tedy s odstupem, který byl i v otázce naznačen. Mimozemšťané ve smyslu duchů a duší z jiných světových obcí, tedy ti, kteří nejsou z Efezu. Označení je zde jistě na místě, protože nejsou z oblasti naší Země. Já osobně si myslím, že každá světová obec je uzavřený vesmír s různými planetárními systémy. Duše tam vtělené jsou vázány karmickými vlákny nejen k určitému fyzickému tělesu, ale i jeho jemněji hmnotnému okolí. Inkarnacemi a reinkarnacemi pak uzavírají oběh mezi tímto tělesem a jeho místním ,,záhrobím“. A to zvlášť pro každou světovou obec /Efezus, Thiatira…atd./. Každá obec vznikala pravděpodobně jindy, je tedy i jinak stará/Efezuz je asi nejstarší/, a proto i duše inkarnacemi a karmou připoutané do jejího okruhu nemohou přejít do jinak zralého prostředí.  Vlastně spolu nemáme nic společného, tedy myšleno světové obce. Až projdeme vývojovým cyklem, vystoupíme nad hmotu, pak budeme zralými duchy a příslušnost k dané hmotě už nebude směrodatná. Je tedy možné, že potom se znovu seskupíme do nových vztahů, které smažou vazbu na světové části. Ovšem je také možné, že určitá stopa jedinečného vývoje, vztažená k prostředí, zůstane i pak v duchu jako nějaký charakterový rys, který ještě zachová nějakou větší ,,sympatii“ k duchům ze společné světové části. Myslím si však, že to nás nyní nemusí nějak vzrušovat, nejdříve musíme projít vývojem…

Nicméně, vztaženo k otázce, ta určitá stejnorodost určité světové části a karmy je, podle mne, bariérou pro putování duší mezi těmito obcemi. Vyšší duše, nad hmotnostmi, jistě mohou navštěvovat různé obce pod sebou a na příkladu knihy Ismael putuje …je zřejmé, že vyšší duše se také může vtělit do různých obcí. To ale není případ, který by se dal vztahovat k pojmu ,,mimozemšťané“ z otázky. Podle mne tedy mezi ,,mimozemšťany“ obyvatelé jiných světových obcí nepatří.

Podle mne k diskutovanému pojmu ,,mimozemšťan“ patří mnoho různých forem. Jednak jsou to formy myšlenkové – kolik bylo napsáno literatury sci-fi, jak je oblíbená, kolik lidí se dívá na takové filmy, že jsou celé fankluby milovníků a nadšenců pro sci-fi, nosí dokonce oblečení podle filmů, stylizují se do chování podle hrdinů, mají zařízení bytů podle filmů, apod. To jistě vytváří velice silnou myšlenkovou úroveň, která je stále silně vyživována aktivitou na zemi. Pak tu máme formy citového chtění lidí, to jsou útvary, které mají bytostnou část, a proto vykazují určitý svůj ,,život“, určitou inteligenci a mohou být považovány za skutečné a reálné myslící bytosti – mimozemšťany, jednající samostatně a inteligentně. Doporučuji se vrátit k pasážím ze záhrobní literatury, např. Francezo, kde zkušenější Peršan popisuje Francezovi tyto útvary – postavy. Dále bych zmínil pasáž z Poselství, kde je popisován případ ženy, která spáchá sebevraždu a současně hodila do vody i své dítě. Zde bych podtrhnul pasáž, kde je napsáno, že žena na onom světě drží v náručí své dítě, ale ve skutečnosti je to jen citový útvar, ale ona to není schopna poznat, protože vypadá a chová se přesně jako dítě – to zdůrazněme. Útvar citového chtění se chová jako živý tvor a to tak věrohodně, že ani člověk, který důvěrně zná jeho původní vzor, to není schopen rozpoznat.

K těmto poznatkům si připojme popis tzv. ,,elementálů“, který dobře a podrobně popisuje jasnovidka paní Pilchová ve své knize Můra – viz odkaz na stažení.

Z toho nám vyplývá, že, když budou některé druhy ,,mimozemšťanů“ z této kategori, nejsme schopni to oddělit od skutečných ,,živých“ tvorů. Přidejme si k tomu poznatek z Poselství, že lidský duch musí mít vždy podobu ,,obrazu Božího“, což ovšem mimozemšťané často nemají /zelení, tvary hlav, velikost, souměrnost, apod./. Ovšem útvary vytvořené člověkem, tedy utvary myšlenkové, nebo citové, už nejsou duchovní podstaty a proto pro ně tato zákonitost neplatí. Ony mohou mít formy různé, kombinované s lidskými prvky, ale i zvířecími, někdy budou mít tvář svého tvůrce, ale bude to velmi různorodé. Pokud jste někdy shlédli nějakou tvorbu režiséra Spielberga z oblasti poltergeistů, apod., pak tam právě takové ,,bytosti“ najdete. Odněkud čerpal – někde je ,,viděl“.

Dávní mágové, kteří dokázali materializovat věci, vytvářet úžasné, fyzicky viditelné věci…ti všichni nezanikli, ale existují, ať už mimotělně, nebo jsou zde inkarnováni a někteří se mohou i podílet se na vývoji věcí s tím souvisejících. Takže mnohé mimozemské může být velmi pozemské…ale těžko to budeme oddělovat a analyzovat. Lehce se v tom ale zamotáme.

Abdrushin nám ukázal ty ,,mimozemšťany“, které potřebujeme – jsou to duchovní pomocníci. Nic z toho nevypadá na ty mimozemšťany, které popisují UFO aktivity, a proto si myslím, že ať je to cokoliv, výše nám to nepomůže.

Dalším druhem ,,mimozemšťanů“ mohou velmi pravděpodobně být mystifikace a uměle vytvořené útvary i technická zařízení /viděl jsem fotografie létajících talířů z dílen vědců Hitlera, a to v jeho době/, které vytváří hmotně pozemský člověk. Jednak z touhy po senzaci, jako bojové prostředky, ale hlavně je to dobrý zdroj manipulace s lidmi. Dají se tak udržovat ve strachu, nebo v naději, podle potřeby. Takový nástroj pro ovládání mas určitě nemohl zůstat vládními silami a mocnými svůdci, včetně samotného Lucifera, nevyužit. Když se nad tím zamyslíme pod tímto úhlem, je jisté, že taková oblast moci nemohla zůstat manipulátory lidstva nevyužita. To by museli být hloupí a to oni zcela jistě nejsou. A s dnešní technikou není jistě nejmenší problém vyrobit jakékoliv ,,důkazy“ o mimozemšťanech přesně podle zadání. Takové důkazy, předložené dalším lidem, vyvolají přirozenou, nehranou reakci, která věrohodnost ještě umocní. Když si přečtete článek o mechanismu úmyslného a cíleného vnoření jakékoliv myšlenky do společnosti a její postupný přerod v uznanou veličinu /Overtonovo okno/, i když původně byla všemi odvrhnuta jako nemožná, pak bychom asi měli dojít k tomu, že by člověk měl vše tady přijímat s velkým odstupem. Vše, co je společností, ale i lidskými skupinami předkládáno, nese pečeť nějaké manipulace, ať již vědomé, nebo jen odněkud nevědomky přijaté.

Když si poslechnete např. video s léčitelem panem Chobotem, kde líčí, jak byl ,,unesen nepěknými bytostmi“, které jsou jím, i indiánskými šamany nazývány Supy, a když se nebudeme vázat na jeho označení, pak se dá docela dobře odhadnout, že tito ,,tvorové“ nejsou mimozemského původu, ale mají nejspíš původ v citovém chtění lidí.

Takže tu máme několik druhů ,,mimozemšťanů“. Jestli jsou v Efetu další obydlené planety…to tedy nevím. Zmíněnou pasáž o místech, kde je pojem prostoru a času ještě omezenější a hmota je hutnější, jsem vždy vztahoval k jiným světovým obcím /např. Pergamos/, které jsou ještě blíže rozkladu, jsou níže a jsou tedy ještě hutnější, než my zde. Skutečné, jednoznačné vyjádření v Poselství, že v Efezu jsou další obydlené planety, si neuvědomuji. Pojmenování ,,vesmír“,  ,,svět“, ,,světová část“ jsou v Poselství v různých spojitostech vázaných na momentální výklad něčeho, a proto v nich nehledám jedno jednoznačné vyjádření, ze kterého se dá vybudovat konkrétní pojem. Pro mne, a to zdůrazním – pro mne – z Poselství nevyplynulo jednoznačné vyjádření – v Efezu jsou hrubohmotná tělesa obydlená pozemskou formou lidí, jako je tomu tady, na zemi.

Indigové děti a jiné anomálie beru především tak, že se čas krátí, rotace v nálevce se směrem do nitra zrychluje, savá síla se zvyšuje. Vše cítí nutnost se projevit a je nuceno k dokončení svého vývojového kruhu. Tak i tito, nějak zvláštní lidé. To nemusí být vždy příznakem nějakého posunu vzhůru. O indigových dětech jsem slyšel i četl různé věci, a ne vždy mi to připadalo jako zjevný pokrok, spíš jen jednostranné posílení nějaké jedné lidské složky, nebo schopnosti.

Plejáďané a podobné mimozemské civilizace, kroužící prý stovky let kolem země ve svých super moderních lodích využívající principů varpu, anihilace, temné energie a kdečeho jiného…to jsem velice rád četl už od dětství. Miloval jsem sci-fi literaturu i filmy, dnes ale v tom spíše vidím touhu mé duše i její, pozemskému skryté, vědění, že jsou ,,jiné světy“. To ale dnes chápu ve smyslu jemnějších forem krajin onoho světa, než skutečně fyzicky, jako jiné planety a jiné civilizace. Ale jistě se mohu mýlit, nicméně i přesto si myslím, že ať už je to tak, či onak, naše cesta vede vzhůru a je popsána v Poselství, kde jsem nenašel nic takového, co by mne mělo vést k Plejáďanům. Ani mi to nenaznačilo, že od nich mám čekat pomoc a radu. Ano o indigových dětech tam zmínka je, ovšem není vůbec jisté, že ti, kteří jsou tak dnes námi označováni, byli tehdy Abdrushinem míněni. Měli být pokrokem a posunem kupředu, ale to že mají silnější inkarnační povědomí, nebo že vidí energie, ale jinak jsou stejně nepoužitelní, jako my – to by nás moc vzhůru neposunulo. Nemluvím o nějakém konkrétním jednotlivci, ten může být vyvinutější a proto i užitečnější. Mluvím obecně o tomto pojmu, který byl Abdrushinem zaslíben, jako byla zaslíbena Tisíciletá říše, Hodina zvěstování, obdoba Hradu na Vomperbergu. Jako byli určeni vládci jednotlivých států a národů z povolaných, zcela konkrétních učedníků /…nyní jdi…do zemí za mořem…/, apod. Povolaný národ Český /který byl tehdy Československo/ dnes bojující mezi dvěma Hnutímu Grálu a více, než čtyřmi Poselstvími/dvě předválečná a několik poválečných – dvě budou konkureční od dvou Hnutí/. Mnohé mělo být, ale vše je jinak, takže s indigovými dětmi to bude stejně – tedy jinak. JAK? To nevím, ale nevázal bych se na ně.

…a na mimozemšťany taky ne…ZF

 • Kalendář příspěvků
  Březen 2019
  Po Út St Čt So Ne
  « Úno    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031