O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

161. Zamyšlení nad dnem 6. 12. 2016

161. Zamyšlení nad dnem 6. 12. 2016

6.12.2016

 

Dnešní den není dnem Mikuláše…

 

Uplynulo 75 let od okamžiku, kdy nás opustilo Světlo…

Lidstvo na Boží požadavek poslušnosti a vřazení se do Řádu stvoření, raději zvolilo svou smrt, než se sklonit v pokoře před Stvořitelem a Jeho vůlí.

Je jistě na místě klást si otázku, jak je to dnes. Změnilo se něco, a pokud ano, je to k lepšímu, či snad nikoliv? 75 let – to je jeden lidský život, jedna generace. Stojíme dnes ke Světlu v lepším postoji?

Celý svět mluví, víc, jak kdy dříve, o lidskosti, soucitu, pomoci potřebným… Znamená to snad, že se lidstvo mění k lepšímu? Křesťanské církve vyzývají k oběti a snímají kříže s Ježíšem ve svých chrámech, aby nepohněvaly jinou víru. Je to snad počátek pokání a pochopení církevních chyb?

Hovoří se o narovnání chyb, odstranění rozdílů mezi lidmi i národy…zvláštní, mnohé připomíná ideály komunismu, který byl poražen, rozprášen a nahrazen kapitalismem, stojícím přece na tržním systému a ne na hodnotách morálních. Tento nový kapitalismus začíná být nazýván Marxismem nové podoby, Neomarxismem. Naplní se snad vize socialistů a lidstvo bude tak uvědomělé a zralé, že už si každý bude ze společného brát jen to, co skutečně potřebuje? Je to snad dokonce zrod nové éry ušlechtilého člověka, jak naznačují inovátoři a vizionáři dnešní politické a mocenské scény?

Kromě vzletných řečí tomu ale nic nenasvědčuje. Ba naopak, onen soucit a lidskost uvádí do pohybu zcela jiné síly a jsou to sklony zcela negativní. Není zvláštní, že výkřiky o lidskosti vyvolají nakonec znásilňování, pohrdání, výhrůžky a požadavky těch, kterým je lidskost věnována? Není zvláštní, že tato lidskost se přímo propojuje s mechanismem ,,jakési nové svobody“, osvobození se od přirozených zákonitostí přírody? Lze se osvobodit od pojmů žena/muž, morální/nemorální, hodný/násilník, cudný/perverzní?

Lze se osvobodit od přirozenosti? Od řádu přírody, od řádu vesmíru? A nakonec se vše setká v jediné otázce – lze se osvobodit od podřízenosti Bohu?

A rázem vidíme, že dnešek není jiný, než byl den 6.12.1941, protože má stejné cíle. Ano konečný cíl je stejný, ať už si jej aktéři uvědomují, či nikoliv. Ale formy a intenzita nabývají každým okamžikem na úžasné síle. Velice, velice se spěchá, aby se naplnil ,,plán“. Čí je to ale plán? A jaký je to plán?

Může s jistou nadsázkou říci, že Abdrushin byl pro lidstvo ,,andělem života“, protože přinesl naději v beznadějném stavu lidstva. Nechtěli jsme… Děje, někdy skryté, se musí vždy nějak zviditelnit – ,,pravda vyjde na světlo“. Tak i dnes musí mluvit symboly a zviditelňovat skryté pohnutky. Proto jsou i vítači imigrantů stále znovu překvapováni násilným chováním, arogancí a zcela zásadním nedostatkem vděčnosti svých ,,svěřenců“. Politici, tak procítěně hovořící o lidskosti a soucitu projevují naprostou nelidskost a pohrdání ke svým vlastním lidem, jen, aby mohli ukázat světu, jak jsou lidští k cizím. A jak přibývá zlých činů těch, kteří jsou nazýváni chudáky, hodnými lidskosti, tak padají vzletné fráze pod řečnické pultíky a Pravda chce ven, chce být zjevena. Proto přichází ,,ve jménu lidskosti“ nutnost pravdu umlčet a trestat všechny, kteří ji vysloví.

Pravda nejde ale trvale umlčet, ani ji nejde navždy zavřít do tmavé truhly. Její paprsky po čase prorazí, propálí tuto lidskou chatrnost a spálí vše, co jde proti Bohu. A že celý dnešní trend ,,nového člověka“, nové ,,lidské společnosti“, jde přímo a nezakrytě proti Bohu je jasné každému, kdo pochopil, že Bůh ve stvoření se projevuje svým Řádem vesmíru. Kdo jde proto přírodě, proti přirozenosti, proti řádu  – ten jde jednoznačně proti Bohu.

Jde ono ,,nové“, všemi póry tlačené, usilování inovátorů proti Božímu řádu? Každý, kdo má ještě poslední torzo cítění, musí být zhnusen následujícími snahami, které jsou jen nejzákladnějším výčtem toho ,,nového“, co se musí. Za každou cenu – nastolit.

Zrušení hranic států, přepsání historie a tím i odstranění minulosti, odstranění rozdílů mezi rasami a vytvoření nové rasy, vzniklé křížením bílé a barevné rasy/Kalergiho plán/, odstranění rozdílu mezi oběma pohlavími – odstranění rozdělování na muže a ženu – vznik ,,třetího pohlaví“/generová idea/, odstranění rozdílu mezi ,,sexuálně normálním člověkem“ a člověkem se sexuálními úchylkami, vše je ,,přirozené“ a tak to musí být i přijímáno celospolečensky, upřednostnění homosexuality před oboupohlavními svazky – homosexuální pár dá dítěti více lásky, než heterosexuální partneři ve své dvojakosti, odstraněním pojmů a rolí rodina, národ – vše má splynout do jednoho mnohotvarého útvaru, kde se již nic ,,nerozděluje“, protože vše je smícháno a splynulo/Kalergiho plán/, odstranění rozdílu mezi inteligentním a méně inteligentním – inkluze školství – všichni postaveni na jednu úroveň a vzděláváni stejně – snaha o zničení skrytého kastovnictví…a mnohé další. Když se na vše podíváme s odstupem, je to vlastně jen jedna věc – zrušení řádu.

Když si k tomu připočítáme lidskou snahu měnit počasí, uměle vyvolávat zemětřesení, sytit atmosféru chemikáliemi, a mnohé další – pak je to jen podtržením snahy převzít vládu nad světem do vlastních rukou a zbořit stávající řád. A je jen klamným vývěsním štítem, že se lidstvo obklopuje církevními plášti domnělé pokory, protože jeho cíle nejsou pokorné ani trochu.

Jak jsem uvedl výše – vše se musí ukázat ve své podstatě, alespoň v řeči symbolů. Není proto vůbec podivné, ale naopak mi to připadá zákonité, že dnes volí CDU do svého čela člověka, který se tak ,,skvěle osvědčil“ v naplňování těchto vizí – paní Merkelovou. Podle všeho, prý ,,nemá konkurenta“ a proto určitě bude opět zvolena. Je to ,,zpečetění“ rozhodnutí o cestě, kterou se Evropa vydala. Před 75 lety Německo, když si již podrobilo Evropu, stálo před porobením Ruska. Není situace dnes velmi podobná? EU, tedy Evropa je dávno podrobena vůli Německa, které ho vede do zkázy…a také do konfrontace s Ruskem. Když Německo, jako národ, který měl poznat a uznat ,,anděla života“ – vyslance Božího odvrhlo a raději sloužilo Ďáblovi moci, dnes si ,,potvrzuje smlouvu“ a Andělem smrti, který už dnes přinesl tomuto národu stovky a snad tisíce znásilněných žen, mnoho násilí, rozkolů. Co mu asi přinese zítra? Život, nebo smrt a zkázu?

Dnešní den tedy není dnem Mikuláše.

A dnem milosti Boží je jen pro stvoření a těch pár, co pochopili.

Pro ostatní je symbolickým dnem opětovného zaslíbení se smrti.

6_12_2041_16m

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930