O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

152. Přednášky ke Slavnosti Čisté Lilie – 1 /4.9.16/

152. Přednášky ke Slavnosti Čisté Lilie – 1

Jako při minulé Slavnosti, chci i dnes dát možnost těm čtenářům, kteří jsou otevření a nejsou dogmatičtí. I mezi nimi budou takoví, kteří uvítají přednášky, které nebyly zařazeny přímo do knihy Poselství, ale autor je proslovil k povolaným. Z nich můžeme i dnes čerpat velmi mnohá poučení a poznání. Všechny uvedené přednášky jsou určeny k těmto dnům Slavnosti Čisté Lilie/7.9/ a u nás budou v tento den vzpomínány.

Takže první:

 1. Slavnost Lilie

Pro člověka to není jednoduché žít správně podle vůle Pána, poněvadž jeho myšlení je pokřiveno až k těm nejjemnějším kořenům. Musí se učit něčemu a znovu budovat od prvních do posledních věcí.
Všechno, co si cení jako nejčistší cítění, jako ideál ušlechtilého lidství, všude se dal rozum nesprávnými cestami. Pokřivil, posunul a podle lidské vůle zkalil zcela nepozorovaně i to dobré, krásné, pravdivé, co přišlo ze Světla Vůle Boží.
Nyní stojí před dušemi vysoká zeď nesprávných názorů, na scestí svedených pocitů a pokřiveného působení. Musejí ji odstranit, chtějí-li vejít do říše Pána.
Člověk teď dělá všechno špatně, poněvadž nyní v soudu musí všude ukázat svou neschopnost, aby se stal zase skromným a malým. Musí se naučit úctě k Pánu a k Jeho svatému působení. Lidé, co jste si to způsobili, když jste opustili světlou stezku, kterou vám ukázala nejsvětější Láska. Všichni nyní bloudíte na svých cestách, každý zaslepeně a domýšlivě jde jinou cestou, posmíváte se jeden druhému a věříte, že jste každý našel to pravé.
Tady si cení půsty a sebetrýznění jako zbožnost, jinde vedou v trvalé modlitbě a daleko od světa »Bohulibý život«, aniž vědí, že s každým dechem urážejí nejsvětější jméno Všemohoucího. Zde je oceňováno hrdinství a láska k vlasti, pod jejímž pláštíkem se roztahuje sobectví a ctižádost. Mnozí bojují čestně, avšak slouží přitom jen mocichtivosti jiného.
Co se stalo ze vznešených čistých žen – toho vzoru lidstva, toužícího po Světle – které byly matkami, vychovatelkami, služebnicemi i paními, jejichž pohled byl obrácen k výšinám a v ušlechtilé počestnosti napomínal a vedl duše?
Podívejte se na ženskost, jak se dnes nabízí, majíc za samozřejmé pohrdání všemi nejpodstatnějšími ženskými mravy a zdrženlivostí. Lidé, na svých ženách musíte přece poznat, jak zkaženým a pokřiveným se stal váš život, jak se odvrátil od věčného Světla a jeho svatých Zákonů!
Proto se také musí sklonit nejdříve žena a do nového života musí kráčet v čele, chce-li se lidstvo ještě uzdravit. Tak jako šla lehkomyslně a pohrdavě vpředu ve věcech špatných, tak musí ukázat cestu také k dobru a nebude jí ulehčeno, aby ji nalezla.
Musí se zbavit ješitnosti, která následovala žádostivě každé lákání temna, musí nesprávné změnit ve správné, ve smysl pro krásu, zaměřený ke Světlu, v němž si půvab a ženská důstojnost podávají zářivé ruce.
Pryč nyní s falešnou láskou, v níž tak dlouho panovala změkčilost a sobectví. Láska se opět stane čistou bystřinou, která nádherně osvěží, občerstvujíc a ochlazujíc tělo i duši.
Pryč se vším, co vám pomáhal stavět Lucifer. Strhněte kameny ze zdí temna, sebelásky, vlastního chtění. Až budou kameny s rachotem padat, pak se zhroutí před vámi i moc temna a světlo nového dne zazáří vítězně před vašima oslněnýma očima.
Pak poznáte Pánovu svatou Lásku, která vám svítila i ve hněvu, pak bude jásot a radost na Zemi a váš dík pokorně poklekne před tím, který kvůli vám opustil přesvatou vlast, přišel na Zemi, aby soudil a zachraňoval.

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930