O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

144. V podvečer po Slavnosti…III /1.6.16/

144. V podvečer po Slavnosti…III

Mým cílem není zde opisovat všechny nezařazené přednášky, ale pouze ukázat těm, kteří je neznají, jaká je v nich velikost, kolik se z nich dá načerpat informací, témat k vlastním úvahám… Ani zde nechci chronologicky vypisovat všechny přednášky k tématu Slavnost Holubice. Předkládám zde jen těch několik, které mne osobně oslovily nejvíce. Každý, koho to zaujme může získat soubor takových přednášek na nějakém informačním webu, například zde
V případě zájmu bych před další Slavností/září/ opět zveřejnil několik přednášek k této Slavnosti, tentokrát před Slavností a ne až po ní. Tím bychom mohli navázat určitý most v individuálním a přece v něčem stejnorodém zabýváním se stejnými přednáškami ve stejnou dobu. Zatím je to jen má úvaha…
Takže dnes další přednáška ke Slavnosti Holubice:

32. Den Holubice 1934

Nepochopitelná pro lidského ducha je Boží milost!
Tato nemožnost pochopení však neopravňuje lidi k opovážlivosti, trvale očekávat trpělivost, když své chyby pěstují, místo aby je odkládali, a když lehkomyslně vlastní nedbalostí nehledají ve Stvoření všechny zákony Boží.
Velikost Boží nespočívá ve velkomyslném přehlížení všech nezvedností a v tom, aby za zlé chtění daroval ještě dobro! To by se těmto domýšlivým lidem hodilo! Ale přání lidí a jejich myšlení nemá přitom nejmenší hodnotu a žádný vliv; neboť Bůh není takový, jak vy jej očekáváte, nýbrž on je a zůstává takový, jaký byl od počátku! On zůstává ve všem nezměněn!
Já vám říkám, že ještě nepochopitelnější než milost Boží je lhostejnost ve vás vůči Božím zákonům! Lhostejnost vašich duchů přináší vlažnost, která musí být vyvržena z tohoto Stvoření, které se zachvívá v Božích zákonech, ze kterých jste vznikli a jimiž trváte! Být vyvrženi ze Stvoření ale znamená, v horečné hrůze stát se vyvrženým jako nemocná, škodlivá část, aby se to zdravé ještě zcela nenakazilo!
A poněvadž v tomto Stvoření jen lidský duch sám je příčinou a nositelem nemoci, tak bude nyní on vyvržen, odvržen ve velké očistě, která musí přinést úplné uzdravení.
Milost Boží spočívá v zákonu, kterého člověk nedbá. A z tohoto důvodu nemůže být také více účasten milosti, poněvadž skutečná milost může spočívat jen ve splnění zákonů. Jednostrannost je tím vyloučena, jelikož jednostrannost je ve vůli Boží zcela nemožná.
Vy jste ale chtěli býti účastni milosti, aniž byste se starali o zákon! Takové bylo dosavadní myšlení a jednání všech lidí zde na zemi. Je to potupné pro toho, který měl býti korunou tohoto Stvoření.
Místo, abyste se stali duchovně svobodnými vládci, udělali jste ze sebe jen ubohé žebráky! Beze studu kladete svá přání do modlitby, a nemyslíte na to, že jen v samotném dávání může býti přijímání a že dávání spočívá jen ve splnění zákonů, které vám Bůh ve Stvoření dal. A teprve plnění povinností skrývá práva, která člověk v tomto Stvoření smí užívat.
Jak jste jednostranní a malí! Avšak jak opovrženíhodní stojíte před Stvořitelem, který vám všechno svěřil! Procitněte k vlastnímu poznání, lidé, chcete-li dále žít v milosti Boží. Jestliže chcete zůstat účastni požehnání vědomého bytí, potom nezůstávejte více tak línými jako dosud, nýbrž plňte konečně své povinnosti ve Stvoření.
A opět vám chce milost Boží nechat otevřít brány ve světlém Hradu, aby záření Svaté síly proniklo dolů do Stvoření, které je pro to připraveno, k jeho posílení a udržení, jak se to děje každý pozemský rok.
Děkujte Pánu, že vám ještě poskytuje milost obnovy této síly, a hleďte ve věrném plnění povinností jako nejvyšší tvorové pozdějšího stvoření tyto zákony následovat! Potom v této síle Světla ještě zesílíte, protože ona bude konečně správně použita, a ponese vás vzhůru k oněm světlým výšinám, po kterých toužíte!
Slavnost Svaté Holubice! To je nejvyšší Slavnost, která naplňuje chrám Svatého Grálu ve světlém Hradu a jehož síněmi proudí jásavý dík. Síněmi, které pojmou světy.
Je to ono světelné dění, bez něhož by Stvoření nemohlo existovat, to, které je podporuje a udržuje. A všechno, co smí ve Stvoření žít, z toho žije.
V pokorném odevzdání klečí andělé a Prastvoření. Neodvažují se pozvednout tvář k této veliké Boží Lásce, která daruje sílu v nejsvětější Čistotě a nepředstavitelné hojnosti.
Od této Čistoty bude odmrštěn ten lidský duch, který se nezměnil podle Slova a nedal se cestou, kterou mu předepisují zákony ve Stvoření, jež v sobě nesou vůli Boží.
Ti však, kdo v pokoře hledají Boží vůli, aby vděčně podle ní utvářeli svůj život, přijmou dnes netušenou sílu, která milostiplně pozvedne jejich ducha vzhůru, aby jejich touha došla naplnění.
Dnes je to jiné než dříve! Po prvé proudí Svatá Boží Prasíla ničím netlumena dolů. S radostnou nadějí na ni Země čeká, aby byla nyní schopna setřást násilím všechny následky zlého lidského chtění v síle svého vlastního Pána a Stvořitele, který jí posílá vykoupení z jařma hanebného zbloudění na dobu tisíce let.
Následky dnešního dění budou otřásající, neboť Svatá Prasíla uvolňuje jasně a zřetelně nejen Boží požehnání, nýbrž i Svatý hněv, jenž, očekávaje tuto sílu, vznáší se už týdny nade vším lidstvem!
A vpravdě, nyní je toto lidstvo zralé! Samo svým myšlením a konáním uvolňuje všechno pro sebe i proti sobě. Neboť každé myšlení, každé jednání působí teď jako stisk tlačítka rozvodné desky, která spustí proud této Boží síly, což vyvolá bezprostřední zpětné působení dosud netušené intenzity.
Násilně budou nyní pozemští lidé posunuti před neúplatnou Boží spravedlnost, před níž neobstojí žádný sebeklam, kterému se dosud oddávali.
Modlete se vy, kteří jste přijali mé Slovo jako takové, aby se vám v této hodině dostalo síly, kterou budete potřebovat, abyste obstáli před soudným paprskem Božím.
Amen.

 

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930