O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

142. V podvečer po Slavnosti …. /31.5.16/

142. V podvečer po Slavnosti ….

 

Když jsem se tak v duchu procházel prožitím této Slavnosti, přistoupila ke mně Lítost, protože jsem si uvědomil, že někteří čtenáři nemohli zažít velikost přednášek určených k tomuto ději, protože tyto přednášky nebyly zařazeny do knižního vydání Poselství.
Rád bych se s Vámi o tuto velikost a milost podělil, a proto budu nyní každý den zveřejňovat jednu z těch několika přednášek, které jsem směl o této Slavnosti prožívat.
Dnes tedy první:

 1. Slavnost svaté Holubice 1927
  (30. 5. 1927)

Nezadržitelně valí se Země svojí dráhou podobna zrnku ve velikém Stvoření! Pohybuje se vstříc času, který jí byl ve věčném koloběhu určen.
Již jsem to zvěstoval. Kdo slyšet chtěl, mohl slyšet!
Nechte se tedy dnes zavést do míst, která se jednou mohou stát vašim domovem.
Když nyní povznesete, a zamíříte svůj pohled neochvějně k východu, musíte putovat
dalekými, dalekými cestami. Tak dalekými, jaké si neumíte ani představit. Vše se stává stále světlejší a světlejší, až vás nakonec obklopí záře, kterou oko vašeho ducha sotva snese.
Je to hranice veškerého Stvoření, hranice Říše ducha, domova všech čistých lidských duchů!
A když jste se dostali až sem, musíte znovu pozvednout svůj pohled dále a výše! Teprve
potom uvidíte v obrovské dálce a ve světlejší, nedostupné výši majestátný Hrad Grálu! Zářivý a zaslíbený!
Bezpočet duchů hledí nyní k tomuto místu, plno zbožnosti, díku a jásotu!
Neboť tam, jen tam je místo, ve kterém je Božství spojeno se Stvořením skrze Svatý Grál!
Hrad podobá se úzké bráně, skrze níž prochází proud života pro všechno, co velké Stvoření skrývá a čím jest.
Kdyby této brány již více nebylo, kdyby musela být jednou uzavřena, aby nemohla být stále se zesilujícím znečištěním lidstva a jeho prázdnější, pyšnější a při tom malou a žalostnou rozumovou domýšlivostí její čistota pošpiněna, potom by to muselo mít za následek zánik celého Stvoření. Všechno by muselo zvadnout, zaschnout a rozpadnout se. Život by onemocněl a vyhasnul!
Neboť bez spojení s Bohem není více žádného života!
A toto spojení, tuto vysokou bránu, tvoří Svatý Grál! On je výchozím bodem ke Svatému Duchu, který v Bohu-Otci tká, ke kterému Boží Syn nyní opět vešel. A Svatý Grál je opět cestou Boží Vůle do Stvoření. Ještě více! Živoucí Boží Vůle je soustředěna v Grálu! Z toho Stvoření žije.
Každý rok tedy musí být nahromaděná síla Božské Vůle v Grálu obnovena k dalšímu trvání celého Stvoření! Neboť toto Stvoření není zcela nezávislé, jak se tak mnozí lidé domnívají.
Vaše možnost bytí je v poměru k obrovskému dílu stále měřena jako velmi krátká! A toto pro Stvoření nutné obnovení síly je nyní podnětem k vysoké Slavnosti Holubice! Nastane v hodině našeho dnešního společného shromáždění!
Tím jste seznámeni s velikou vážností dějů, abyste uměli ocenit nezměrně drahocennou hodinu a poznat, co to pro každé tvora, především pro celé duchovno znamená!
Neboť tento veliký Boží Dar samotný přináší možnost vývoje duchovna v člověka. Tím je umožněno lidskému duchu být vědomě účasten věčné radosti, kterou mu Boží blízkost jednou daruje!
Vy ale buďte šťastni, že již dnes smíte toto velké vědění v sobě nést!
Nebuďte netrpěliví, když vás lidé nebudou tak rychle chápat.
Neboť Vám, kteří jste to přijali skrze mne, se zdá pochopení lehkým… ale je to nekonečně těžké pro ducha, který je zatížen velkými omyly, jak tomu u dnešních lidí je!
Hrad Grálu jako strážce průchozí brány k Božskému je dnes bohatě vyzdoben. Touhyplně ve vroucích modlitbách je očekáváno objevení Svaté Holubice. Neboť tato Holubice jest symbol přítomnosti Svatého Ducha, do jehož samotné světelné záře není schopen pohledět žádný duch.
V modlitbě a díku, plni pokory, klečíce sklánějí se vyvolení strážci Svatého Grálu a s nimi všechno, co tuto věčnou říši oživuje, dokud tento nejvyšší okamžik Božské Milosti neproběhne!
A vy, vy máte tu milost, že smíte být účastni Svaté Síly, která z ní vychází! Také nad vámi bude dnes zářit Svatá Holubice.
Vůbec netušíte, co to pro vás znamená. Teprve po letech budete moci správně pochopit, snad teprve na onom světě, celou velikost této milosti!
Chopte se tohoto okamžiku, aby se vám ve vřelé pokorné prosbě dostalo Boží Síly, kterou tak naléhavě potřebujete!
Nevšímavě jde dnes veškeré lidstvo kolem této významné hodiny rozhodnutí mezi dalším bytím nebo zánikem ve Stvoření, ve které všemohoucnost velké Boží Lásky poskytuje možnost… k dalšímu bytí!
Jak velká je při tom shovívavost Boha musíte poznat z bezcennosti nynějšího lidstva, které buďto kolem toho přechází jen s pousmáním nebo se dokonce Božství posmívá a v pravdě o tomto pravém Božském daru pochybuje!
Kdo nyní nechce prohlédnout, kdo nechce slyšet, ten už nemůže více doufat.
Běda všem falešným vůdcům, kteří se neúnavně snaží jednoduchou cestu ke světlým výšinám lidem ztížit nebo tuto cestu zcela zakrýt záplavou slov svých bezobsažných hovorů, vzbuzujících zdání vědění!
Běda také nejubožejším, kteří slova takovýchto vůdců slepě následují, kteří snad dokonce z toho důvodu odmítnou živoucí Slovo svého Boha, které jim nyní bude opět poskytnuto. Vyřknou si tím sami svůj rozsudek, a klesnou do noci rozumu! A není pro to žádné omluvy. Žádná prosba o prodloužení lhůty ke zrání nebude více vyslyšena.
A vy, kteří dnes toužíte po hostině, budete pak dosti silní a zdoláte věrně až do konce všechna nebezpečí, abych vám jednou směl nechat otevřít bránu ke světlým říším svého Otce?
Dostane se vám k tomu dnes síly, v této Bohem posvěcené hodině!
Máte stát jako světelné sloupy v temnotách, které tuto zemi stále ještě obklopují.
Volní v duchu, velcí a silní, máte být jako ostrovy, na kterých se ještě mohou tonoucí zachránit!
Neste v sobě Slovo Světla v plné čistotě, která vám byla navrácena nepředstavitelně velkou Láskou vašeho Boha! Že vy jí smíte přijmout nejdříve, bude pro vás milostí. Nezakopejte hřivnu, kterou tím smíte spravovat.
Klid a mír Boha budiž s vámi!
Amen

 

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930